Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Učešće UPSUL povodom Svjetskog dana životne sredine

Objavljeno: 23.06.2020. 16:42 Autor: Zarko Luksic
Povodom Svjetskog dana životne sredine, predstavnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su se pridružili akciji čišćenja obale 12.06.2020.godine, na području izmežu Seljanova i Stoliva. Spasilački čamci SAR-3 sa pet i SAR-4 sa četri člana posade i roniocem, zajedno sa učesnicima akcije čiji je organizator bilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, sakupili oko pet tona različitog otpada iz mora, mahom automobilskih djelova, stakala, platike i dr.

UPSiUL još jednom pokazuje svoju spremnost, da kad god treba pruži podršku i aktivno se uključi u akcijama očuvanja životne sredine na obali i u moru.

    

Zarko LuksicZarko Luksic
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?