Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Sanacija usisne cijevi kod rta Zavala u Budvi

Objavljeno: 23.06.2020. 18:04 Autor: Zarko Luksic
Nakon primljene informacije od Lučke kapetanije Bar, da se blizu Rt-a Zavala u Budvi, na površini nalazi plastična cijev, koja pluta i ugoržava sigurnost pomorske plovidbe, te potecijalno predstavlja opasnost za sve plovne objekte, preko Pomorsko operativnog centra emitovan je radio oglas za pomorce.
Spasilački tim je odmah sa roniocem otišao na poziciju plutajuće usisne cijevi i konstatovao da je ista oštećena i otkinuta od obale. Iako UPSiUL nije bila dužna da sanira cijev, zbog sigurnosti pomorske plovidbe ronioc je izvršio privremenu sanaciju cijevi, tako da je sada siguran prolaz svim plovnim objetima, koji se kreću u blizini Rt-a Zavala.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?