Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBUKA ZA BOLJE REZULTATE U OBLASTI OBRAZOVANJA

Objavljeno: 17.09.2020. 21:34 Autor: PR Sluzba

Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore posjetili su danas Javnu ustanovu Gimnazija “Slobodan Škerović” u Podgorici koja je licencirani centar za obrazovanje odraslih.

Državni sekretar i savjetnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković i Ramiz Šahman, kao i savjetnica u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore,  Nevena Šuković,  razgovarali su sa organizatorima i polaznicima obuke za Saradnike u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja koja se sprovodi u podgoričkoj gimnaziji koja je prepoznata po posvećenom i kvalitetnom priustupu u obrazovanju odraslih.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) iskazovalo je zadovoljstvo što su uvaženi zahtjevi da se podrži i obezbijedi u obukama povećano i djelotvorno učešće pripadnika iz romske i egipćanske zajednice. Od ukupno sedam osoba koje trenutno pohađaju obuku njih četvoro se samodeklarišu kao pripadnici ovih etničkih zajednica.

MLJMP stalno ističe važnost da se pri angažovanju i zapošljavanju lica koji pomažu socijalnu inkluziju Roma i Egipćana vodi računa o poznavanju jezika koje govore i koriste ove zajednice. Jezička barijera je jedan od glavnih ograničavajućih faktora pri realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja ali i za bolji uspjeh u obrazovanju. Zato je važno da se pri izboru kandidata za ovu i slične obuke i dalje angažovanje naročito vodi računa o njihovom poznavanju romskog i albanskog jezika, bez obzira na nacionalnost, jer je to ključno za buduću uspješnu komunikaciju i dobre rezultate. 

 

Organizovanju obuke prethodile su konsultacije MLJMP sa organizacijama civilnog društva i ekspertima, Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvom prosvjete koje je uvažilo prepoznate potrebe i očekivanja i finansijski podržalo nastavak osposobljavanja kvalifikovanih kadrova za podršku procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana.   

MLJMP ukazuje na ozbiljne i uspješne rezultate aktuelne Vlade Crne Gore i kompletnog društva na polju integracije Roma i Egipćana pri čemu se posebno ističe napor i uspjeh Ministarstva prosvjete, Nacionalnog savjeta Roma i organizacija civilnog društva koje kontinuirano podržavaju proces osnovnog, srednjeg i obrazovanja odraslih insistirajući na kvalitetu.

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?