Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

KONSULTATIVNI SASTANAK OKO IZGRADNJE JEVANĐEOSKE CRKVE

Objavljeno: 24.09.2020. 20:02 Autor: PR Sluzba

mmpU Ministarstvu za ljudska i manjinska prava danas je održan konsultativni sastanak na kojem su starješina Jevanđeoske crkve “Riječ Božija” Vladimir Čizmanski i njen pravni zastupnik advokat Miomir Joksimović predstavili aktivnosti i iskustva u odnosu na plan izgradnje vjerskog objekta ove vjerske zajednice u Podgorici. 

 

Sastanku su prisustvovali u ime Glavnog grada prisustvovali Miljan Barović, sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, Tamara Vučević, pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj, u ime Ministarstva održivog razvoja i turizma Željka Čurović, savjetnica u Direktoratu za planiranje prostora i arhitekta Danica Đuranović, članica Planerskog tima Plana generalne regulacije i u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković, državni sekretar, dr Ismet Latić, direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama i savjetnica Nermina Djoković.

 

Konstatovano je da se u dosadašnjem postupanju ne registruje diskriminatorno postupanje državnih organa i Glavnog grada Podgorica kao i da je kroz proces reforme prostornog planiranja započela i izrada Plana generalne regulacije na koji će svojim mišljenjem aktivno odrediti i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zbog zaštite interesa i prava kako vjerskih zajednica tako i pripadnika manjinskih naroda.

 

Zaključeno je da Jevanđeoska crkva sa kompletnom dokumentacijom, preko i uz mišljenje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, podnese inicijativu za izmjenu Plana generalne regulacije za centralni region. 

 

 

Foto: Predlog plana budućeg vjerskog objekta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?