Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

ZATRAŽENO ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA VLADOM CRNE GORE

Objavljeno: 08.10.2020. 20:09 Autor: PR Sluzba

Hrišćanska adventistička crkva je iskazala i zvanično interesovanje kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava da sa Vladom Crne Gore zaključi ugovor o uređenju međusobnih odnosa.

U dopisu propovjednika ove vjerske zajednice Igora Bosnića upućenom Ministrastvu za ljudska i manjinska prava inicirano je da se definišu pitanja od zajedničkog interesa i zaključi ugovor o uređenju odnosa, kako bi se u praktičnom smislu i svakodnevnom životu unaprijedilo uživanje prava vjernika Hrišćanske adventističke crkve.

Hrišćanska adventistička crkva je iskazala zadovoljstvo dosadašnjom pozitivnom saradnjom sa Vladom Crne Gore, zahvalila na dobroj volji i iskazala očekivanje da se tako i dalje nastavi. Ova vjerska zajednica spada u protestantske crkve.

Hrišćanska adventistička crkva pri ovoj inicijativi imala je u vidu član 10. Zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica koji kaže da “pojedina pitanja od zajedničkog interesa za Crnu Goru i jednu ili više vjerskih zajednica mogu se urediti ugovorom koji zaključuju Vlada Crne Gore i vjerske zajednice”.

Delegacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava je nedavno posjetila sjedište Hrišćanske adventističke crkve što je bila i prva državna posjeta ovoj vjerskoj zajednici od početka njenog djelovanja u Crnoj Gori.

Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica je osigurao jednakost svih vjerskih zajednica. Bez ikakvih ograničenja u pogledu zaštite, uživanja i promovisanja vjerskih sloboda, to je savremen i liberalan zakon, sa čvrstim uporištem u Ustavu Crne Gore i najboljoj evropskoj demokratskoj praksi.

Ugovore sa Vladom Crne Gore do sada su zaključile Islamska zajednica u Crnoj Gori, Jevrejska zajednica Crne Gore i Katolička crkva kroz temeljni ugovor sa Svetom Stolicom.

Vlada Crne Gore je više puta pozvala Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) da, bez odlaganja, pitanja od zajedničkog interesa definišu i urede međusobnim ugovorom. Taj poziv i dalje stoji i od SPC se očekuje da pristupi, kao i u drugim demokratskim zemljama, jednostavnom postupku registracije.

Ministarstvo za ljudska I manjinska prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?