Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Purišić-Edwards: Nastavak dobre saradnje Crne Gore i UNHCR-a

Objavljeno: 14.10.2020. 20:20 Autor: mrss
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić sastao se danas sa v.d. novog šefa kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori, Adrianom Edwardsom.

mrss

Tom prilikom ministar Purišić je čestitao Edwardsu na naimenovanju i izrazio očekivanje da će se dobra saradnja između Crne Gore i UNHCR-a nastaviti i u narednom periodu. 
 
„Uvjeren sam da će Vaše reference veoma pomoći da ovu misiju obavite na obostrano zadovoljstvo“, istakao je Purišić. 
 
Ministar je podsjetio da je MRSS do prije dvije godine bila vodeća institucija za saradnju sa UNHCR-om i da je socijalno zbrinjavanje raseljenih i dalje u nadležnosti MRSS. 

„Crna Gora je uradila dosta na zbrinjavanju izbjeglica i „otvorila je svoja vrata“ za raseljene i interno raseljene sa prostora bivše Jugoslavije, a u tom procesu je imala značajnu pomoć i UNHCR-a“, dodao je Purišić. 

On je naveo da je napavljen pravni okvir koji je omogućavao njihovu integraciju, da smo zajedno radili na regulisanju njihovog pravnog statusa i obezbjeđivanju nedostajućih dokumenata, kako bi se omogućila puna integracija u crnogorsko društvo onima koji su Crnu Goru odabrali za svoj novi dom. 
 
Ministar Purišić je posebno istakao saradnju Crne Gore sa UNHCR-om na projektu „Regionalni stambeni program“, vrijednom 27,6 miliona eura, kojim se rješava stambeno pitanje raseljenih sa prostora bivše Jugoslavije, u kojem Vlada Crne Gore učestvuje sa kontribucijom od 4,1 milion eura, a čijom realizacijom je planirano rješavanje stambenog pitanja za 1.177 porodica i izrazio uvjerenje da će se zajedničkim naporima ovaj projekat realizovati do kraja. 
 
V.d. novog šefa kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori, Adrian Edwards se zahvalio na naporima i postignutim rezultatima na polju socio-ekonomskog zbrinjavanja izbjeglica, posebno na doprinosu u okončanju apatridije upisom u matičnu knjigu rođenih ovih lica, u čemu prema njegovim riječima Crna Gora, zbog ostvarenog napretka u ovom domenu, ima istorijsku priliku da stoji rame uz rame sa zemljama koje su lideri u okončanju apatridije.

Istakao je negativan uticaj koji Covid_19 može imati ne samo na njihov položaj već i na ukupnu populaciju.

Ministar je na sastanku informisao Edwardsa o mjerama koje je Vlada Crne Gore preduzela na suzbijanu posljedica izazvanih pandemijom korona virusa i očuvanju radnih mjesta, ističući da su jednaku podršku imala i raseljena lica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?