Savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević održala konsultacije sa NVO sektorom

Objavljeno: 30.12.2020. 10:30 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević održala 29. decembra konsultacije sa NVO sektorom kako bi se upoznala sa njihovim radom i kako bi razmijenili mišljenja u vezi sa boljim praćenjem Ustavom zagarantovanih prava manjinskih naroda u CG.

Preko platforme ZOOM sastanku je prisustvovalo 20 nevladinih organizacija koje su u razgovoru istakle sugestije na budući rad Vlade kada su prava manjina u pitanju, ukazujući na probleme sa kojima se srijeću manjine, ali i problemima koje su imali u dosadašnjem radu.

Vlada je pokazala otvorenost u rješavanju problema koji postoje kada su prava manjinskih naroda u pitanju pozivajući da NVO nastave da budu partneri u projektima kao i prethodnih godina.

Gorčević je istakla da NVO sektor u dosadašnjem radu pokazao zavidne rezultate, predanost poslu, inicijativu za rješavanje problema kada su manjine u pitanju, informisanje šire javnosti o stanju u Crnoj Gori, ali i inovativnost u osmišljavanju raznih događaja koji podstiču multietičnost naglašavajući spremnost Vlade ka unapređenju položaja prava manjina u CG.

Ljudska i manjinska prava će svakako biti u fokusu u narednom periodu, zaključila je savjetnica za manjine Maida Gorčević i pozvala nevladine organizacije da podijele mišljenja, kritike i sugestije.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?