Savjetnica predsjednika Vlade Maida Gorčević prisustvovala uručenju nagrada u okviru projekta „Promocija kulture i jezika Roma i Egipćana“

Objavljeno: 19.02.2021. 11:30 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Savjetnica predsjednika Vlade za manjine Maida Gorčević danas je prisustvovala uručenju nagrada pobjednicima na konkursu za najbolju novinarsku priču u okviru projekta „Promocija kulture i jezika Roma i Egipćana“, koji NVO Građanska alijansa sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava.

„Upoznajući kulturu drugih naroda smanjujemo mogućnost bilo kakve diskriminacije, govora mržnje ili netrpeljivosti koja je nažalost zbog predrasuda i dalje prisutna. Upravo tu je bitna uloga medija da kroz objektivno izvještavanje javnost upozna sa životom manjinskih naroda i njihovim problemima.

Romi su do danas očuvali svoju kulturu, jezik, vjerovanja, običaje, navike i simbole. Naučili su nas da muziku slušamo srcem, da volimo svoju zajednicu i da čuvamo svoju kulturu i jezik. Bogatstvo i ponos Crne Gore su raznolikost, multietničnost i multikulturalnost, koje treba i moramo da njegujemo.“ - izjavila je Gorčević uz uvjerenje da će ovakvih projekata biti više i da ćemo kroz saradnju Vlade, civilnog sektora i medija doći do željenih rezultata.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?