mr Aleksandar Damjanović

ministar finansija

Aleksandar Damjanović po struci je magistar ekonomskih nauka i tokom studija je nagrađen kao najbolji student Ekonomskog fakulteta u Podgorici, 1992. godine.

Po završetku studija, radio je kao savjetnik u Ministarstvu finansija Crne Gore, a zatim kao savezni devizni inspektor u Ministarstvu finansija SRJ, odjeljenje u Podgorici. U periodu od 2004. do 2007. godine, bio je Sekretar Kluba poslanika SNP-a u Skupštini Crne Gore, a zatim je, do 2020. godine, bio poslanik. Tokom obavljanja poslaničke funkcije, bio je član nekoliko radnih tijela Skupštine, uključujući Administrativni Odbor i Odbor za politički sistem i pravosuđe, ali i Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore. Damjanović je 2006. godine bio Predsjednik republičkog Odbora za finansiranje referendumske kampanje, a zatim i Predsjednik Kluba poslanika u tri saziva Skupštine. Tokom 2021. godine, bio je vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda, a kasnije i Uprave prihoda i carina.

Tokom svoje bogate karijere, bio je član Nacionalnog savjeta za evropske integracije i član Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Takođe, bio je i član parlamentarnog plenuma Energetske zajednice i član Evropskog foruma za obnovljive energetske izvore.

Dobitnik je regionalne nagrade "ETA" za doprinos obnovljivom korišćenju energije i energetske efikasnosti 2015. godine.

Učesnik je velikog broja seminara, okruglih stolova i konferencija u međunarodnoj i domaćoj organizaciji, kao što su Molitveni doručak US, Parlamentarna dimenzija EU predsjedavanja, GIZ, Američki savjet mladih političkih lidera, itd.

Govori engleski jezik.