Budućnost Zapadnog Balkana je u EU

Objavljeno: 09.09.2021. 10:46 Autor: KEI

„Budućnost Zapadnog Balkana je u EU, posebno imajući u vidu geopolitički značaj pristupanja država regiona Uniji, kao i uticaj procesa evropske integracije na stabilnost evropskog kontinenta kao cjeline“, poručila je glavna pregovaračica, Zorka Kordić.

Kordić je učestvovala na panel diskusiji „Zapadni Balkan i Evropska unija: Realan plan ili daleki san?“, koja je organizovan u okviru dvadesetog Ekonomskog foruma u poljskom gradu Karpaču.

Glavna pregovaračica je istakla da je Crna Gora jasna u pogledu ostvarenja svog ključnog vanjskopolitičkog prioriteta i da članstvo u EU jeste realističan strateški plan. U tom kontekstu, ukazala je da je dobar okvir za njegovu realizaciju primjena Nove metodologije pregovora s EU. Crna Gora će je iskoristiti, dodala je, kako za mogućnosti koje pružaju mjere rane integracije, tako i za jačanje vidljivosti na evropskoj sceni i učešće u diskusijama koje se tiču budućnosti Evrope.

U panelu su, pored glavne pregovaračice, učestvovali i državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Poljske, Šimon Šinkovski vel Senk i generalni sekretar Skupštine evropskih regiona, Kristijan Špar, koji su se složili u ocjeni da Evropska unija ne može biti kompletna bez Zapadnog Balkana.

Učesnici panela su ukazali na značaj podrške država članica EU kroz ojačano i iskreno partnerstvo sa zemljama Zapadnog Balkana, kao i potrebu izrade zajedničke komunikacione strategije proširenja EU. Takođe, istaknuta je važnost građanske participacije kao bitnog instrumenta za postizanje opštedruštvenog napretka i brže integracije u EU.

Kako su istakli, punopravno članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji predstavlja zajednički cilj kako zapadnobalkanskih država tako i same Unije, a građani treba da zauzmu aktivniju i vidljiviju ulogu u pregovaračkom procesu.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?