Digitalni marketing- preduslov boljeg pozicioniranja destinacije

Objavljeno: 14.12.2021. 11:11 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja organizovalo je seminar namijenjen lokalnim turističkim organizacijama na temu "Digitalni marketing, promocija i PR". Cilj seminara bio je osnaživanje promocije i saradnje na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i umrežavanje sa pojedincima i kompanijama koji se bave ovom tematikom. 

Seminar NTO I LTO turizam

Imajući u vidu izvanredne prirodne potencijale, raznovrsnost ponude na malom prostoru, i ljude kao jedan od naših naznačajnijih resursa, ocijenjeno je da postoje određeni neiskorišćeni potencijali kada je riječ o promociji destinacije.

“Turizam je ključni generator naše ekonomije, a promocija je faktor koji određuje bolje pozicioniranje i brendiranje destinacije. Promocija mikroturističkih proizvoda koji su u nadležnosti LTO predispozicija su za poboljšanje konkurentnosti crnogorske destinacije, zato je partnerstvo između svih stejkholdera neophodno, uključujući privatni sektor ”, kazala je v.d. generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević- Slavuljica. 

Kako je Crna Gora sve više u fokusu pažnje svjetskog tržišta, posebno kada je riječ o promociji putem online kanala, prepoznata je potreba osnaživanja saradnje i još bolja sinhronizacija među svim akterima koji se bave promocijom turističkih potencijala.

Tokom seminara predstavljeni su dobri primjeri iz prakse razičitih aktera, koji su u prethodnom periodu zavrijedili pažnju većeg broja turista sa inostranih tržišta i to zahvaljujući dobroj online promociji.

Ovaj događaj ocijenjen je kao odlična šansa za razmjenu iskustava i planova, ali i kao uvod za aktivnosti koje će u budućnosti biti intenzivirane uz podršku Nacionalne turističke organizacije, a tiču se obuke LTO i bolje promocije mikrodestinacija.

“Ovakvi događaji će se nastaviti jer su prepoznati kroz Digitalnu strategiju kojom je definisan novi strateški pravac online promocije. U planu su obuke, podržane od strane međunarodnih partnera, kojima ćemo unaprijediti rad lokalnih turističkih organizacija, a sprovodimo i niz drugih aktivnosti koji će potpomoći sve segmente promocije Crne Gore kao turističke destinacije”, izjavila je Ana Tripković- Marković, direktorica NTO.

Predavanje na temu “Razumijevanje tržišne komunikacije” održala je Ljiljana Burzan-Nikolić, a osim nje govorili su i predstavnici NTO, LTO i Ministarstva ekonomskog razvoja, kao i predstavnici kompanija koji se bave promocijom Crne Gore na digitalnim platformama.

Digitalna orjentacija uz intenzivnu saradnju i sinhronizaciju na svim nivoima predstavljaće dominantan način promocije koji će moći da odgovori sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?