Dogovorena buduća saradnja na polju digitalne transformacije i sajber sigurnosti Crne Gore i Slovenije

Objavljeno: 05.11.2021. 11:44 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Prinicipi inkluzije ranjivih grupa i jednakosti, razmjena dobrih pristupa i praksi, kao i osnaživanje kapaciteta službenika osnov su za kvalitetno vođenje procesa digitalne transformacije, a na tom polju postoji značajan prostor za unapređenje saradnje između Crne Gore i Slovenije.

To je ocijenjeno na sastanku ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija Tamare Srzentić sa ministrom za digitalnu transformaciju u Vladi Republike Slovenije Markom Borisom Andrijaničem.Ministarka Tamare Srzentić sa ministrom u Vladi Republike Slovenije Markom Borisom Andrijaničem 3Dogovorena je buduća saradnja između dva ministarstva posebno u dijelu razmjene dobrih pristupa u vođenju digitalne transformacije društva i osnaživanja kapaciteta službenika kroz programe Inovation fellows i Digitalne akademije, kao i inkorporiranju dobrih praksi iz privatnog sektora.

Srzentić je predstavila ključne projekte Ministarstva i to Digitalnu akademiju, Montenegro Digital, platformu Iskoristi prilike, kao i program Saradnici u inovacijama. Takođe, sagovornika je upoznala da Crna Gora radi na strateškom okviru digitalne transformacije, kao i sa setom mjera za privlačenje digitalnih nomada i stranih ICT investicija u Crnu Goru.

Ministar Andrijanič predstavio je viziju novoosnovanog Ministarstva za digitalnu transformaciju u Vladi Republike Slovenije i istakao da je njegova uloga da koordiniraju i upravljaju procesom digitalne transformacije horizontalno i u svim oblastima od e-zdravlja do e-uprave. Upoznao je sagovornicu sa planom od 40 ključnih kratkoročnih mjera usmjerenih na brže efekte digitalne transformacije društva. Uz to, osvrnuo se na strateške razvojne planove Slovenije u ovoj oblasti, i to kreiranje podsticajnih mjera za mlade talenate i profesionalce iz oblasti ICT, uvođenje digital ambasadora u svim državama, privlačenje ICT investicija i razvoj vještačke inteligencije.

Ministri su saglasni da su principi inkluzije ranjivih grupa, jednakosti i socijalnog slušanja osnov za kvalitetno vođenje procesa digitalne transformacije, te ocijenili da postoji značajan prostor za saradnju dva ministarstva u predstojećem periodu.

Kao ključne tačke buduće saradnje prepoznata je razmjena iskustva u uspostavljanju Digitalne akademije, programa Saradnici u inovacijama, saradnja u cilju podsticanja specijalizovanog kadra iz ICT oblasti, te razmjena iskustva u implementaciji mjera za bržu digitalnu transformaciju koje vode dva ministarstva.

Tokom zvanične posjete Sloveniji ministarka Srzentić sastala se i sa direktorom Ureda za informacionu bezbjednost dr Urošem Svetom.ministarka Srzentić i  Ured za informacionu bezbjednost dr Uroš SvetoMinistarka je naglasila da bez razvijene informacione i sajber bezbjednosti ne može biti riječi o digitalnoj transformaciji društva.

Na sastanku je predstavljen crnogorski model organizacije vođenja politika u oblasti sajber bezbjednosti, kao i budući planovi razvoja u ovoj oblasti.

Sveto je predstavio sistem sajber bezbjednosti Republike Slovenije, te ukazao na važnost saradnje države i privatnog sektora u cilju suzbijanja sajber napada i stvaranja bezbijednog okruženja za djelovanje svih društvenih aktera. Uz to, izrazio je punu spremnost za saradnjom sa Crnom Gorom.

Sagovornici su ocijenili da je za borbu protiv sajber napada neophodna regionalna i međunarodna saradnja, kao i stvaranje podsticajnih uslova za profesionalizaciju kadrova u toj oblasti.

Dogovoreno je da u predstojećem periodu stvore formalne preduslove da timovi Crne Gore i Republike Slovenije sarađuju na praktičnom nivou.

Tokom boravka u Sloveniji ministarka Srzentić sastala se i sa predsjednikom slovenačke digitalne koalicije Igorem Zorkom, sa kojim je razgovarala na temu saradnje privatnog i državnog sektora. On je tokom sastanka predstavio slovenački model saradnje privatnog i javnog sektora u vođenju digitalne transformacije, ukazao na iskustva i naučene lekcije iz prethodnog perioda koje mogu biti korisne Crnoj Gori.ministarka Srzentić na sastanku u SlovenijiTokom sastanka, bilo je riječi o konkretnim projektima i dobrim primjerima kako efikasno voditi digitalnu transformaciju u državama sa malim brojem stanovnika.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?