Drugi javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita iz reda uglednih pravnika

Objavljeno: 04.06.2021. 10:00 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje 

DRUGI JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata za člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

iz reda uglednih pravnika

Član Komisije za polaganje pravosudnog ispita iz reda uglednih pravnika i njegov zamjenik može biti ugledni pravnik koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva.

Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova (ovjerena kopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrda o radnom iskustvu) mogu podnijeti u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića 3, Podgorica. Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, kratku biografiju i kontakt telefon.

Blagovremeno prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove biće obaviješteni o terminu intervjua sa ministrom pravde, ljudskih i manjinskih prava.

 Kontakt telefon: 020 407 504.

Broj: 03-109/21-5534-2

Podgorica, 4. jun 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?