Javni poziv za prijavu kandidata za zamjenika člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita

Objavljeno: 16.01.2023. 09:28 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 32 stav 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde upućuje 

JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata za zamjenika člana 

Komisije za polaganje pravosudnog ispita

iz reda uglednih pravnika

 (predmet - ustavni sistem i organizacija pravosuđa)

Zamjenik člana Komisije za polaganje pravosudnog ispita iz reda uglednih pravnika može biti ugledni pravnik koji ima položen pravosudni ispit i najmanje 15 godina radnog iskustva.  

Kandidati prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova (ovjerena kopija uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu i potvrda o radnom iskustvu) mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića 3, Podgorica. Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, kratku biografiju i kontakt telefon.

Blagovremeno prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove biće obaviješteni o terminu intervjua sa ministrom pravde.

           Kontakt telefon: 020 407 504.

Broj: 05-109/23-319

Podgorica, 16. januar 2023. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?