Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025

Objavljeno: 26.05.2023. 11:52 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025

 

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Vuka Karadžića 3, Podgorica ili na e-mail: minja.radovic@mpa.gov.me.  

Usvajanjem Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, definisaće se strateški i operativni ciljevi u oblasti pravosuđa, u cilju nastavka sprovođenja najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23 kada je u pitanju pravosuđe. Akcionim planom utvrdiće se mjere, aktivnosti, indikatori rezultata i uticaja, rokovi, nadležni organi i izvori finansiranja potrebni za sprovođenje strateških smjernica definisanih Strategijom, za 2024. i 2025. godinu.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025 trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi strategije i pratećeg akcionog plana.

Ministarstvo pravde će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom izrade Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?