Državna sekretarka Ministarstva prosvjete posjetila Osnovnu školu ,,Oktoih”

Objavljeno: 10.06.2022. 11:36 Autor: Ministarstvo prosvjete

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, Maša Stevović posjetila je juče Osnovnu školu ,,Oktoih” . Cilj radne posjete je bila evaluacija trenutnog stanja i prebukiranosti škole, kao i preciznije upoznavanje sa organizacijom nastave u postojećim uslovima, shodno raspoloživim prostornim kapacitetima.

Radna posjeta predstavlja nastavak aktivnosti koje su u saradnji sa Upravom škole i predstavnicima roditelja dogovorene na sastanku održanom u Ministarstvu prosvjete. Prilikom sastanka, razmatrane su brojne ideje i inicijative, uz zajednički zaključak da otvorena komunikacija i zajedničko djelovanje moraju postati praksa. Glavni prioritet djelovanja Ministarstva prosvjete je omogućavanje neometanog i kontinuiranog  procesa nastave, te će aktivnosti u narednom periodu biti usmjerene na obilazak ustanova koje prostorno  ispunjavaju uslove za kvalitetno odvijanje vaspitno- obrazovnog procesa.

Ministarstvo prosvjete će sa zadovoljstvom uvažiti sve konstruktivne predloge Uprave škole i roditelja, kako bi se zajedničkim djelovanjem postiglo prihvatljivo rješenje  koje će biti u isključivom interesu učenika i zadovoljenja njihovih obrazovnih potreba.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?