Dukaj: Zaposlenima na poslovima ICT dodatak na platu

Objavljeno: 29.12.2022. 09:16 Autor: Ministarstvo javne uprave

“Zaposleni na poslovima informaciono-komunikacionih tehnologija u ministarstvima i organima nad kojima ministarstva vrše nadzor dobijaju već sa ovom platom dodatak do 30%”, kazao je ministar javne uprave, mr Marash Dukaj.

Odluka je na inicijativu Ministarstva javne uprave i uz saglasnost Ministarstva finansija donijeta na sjednici Vlade Crne Gore.

ICT

“Više puta sam ponovio da moramo ulagati u kvalitetne kadrove. Na ovome se ne zaustavljamo! Željeni napredak ka modernim e-uslugama namijenjenim građanima, turistima i privredi možemo ostvariti samo sa kvalitetnim, pouzdanim i adekvatno plaćenim stručnjacima”, naglasio je ministar Dukaj.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?