Elektronsko podnošenje zahtjeva za upis djece u osnovne muzičke škole počinje sjutra

Objavljeno: 09.06.2021. 07:18 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, kreiralo je aplikaciju za elektronsko podnošenje zahtjeva za upis djece u osnovne muzičke škole. Riječ je o novoj elektronskoj usluzi, koja će, po prvi put ove godine, biti dostupna djeci koja žele da upišu osnovnu muzičku školu, a ima za cilj olakšavanje procedure upisa, smanjen broj dolazaka u školu, kao i dostupnost servisu 24 sata.  Upis će se realizovati putem veb stranice www.upisi.edu.me. Podnošenje prijava počinje 10. juna i trajaće do 20. juna, dok će održavanje prijemnih ispita početi 21. juna 2021. godine.

Popunjavanjem forme za upis djece na portalu www.upisi.edu.me  podnosi se zahtjev za upis i zakazuje termin za održavanje prijemnog ispita, dok se procedura upisa završava tek nakon održanog prijemnog ispita.

Osnovno muzičko obrazovanje traje tri, šest, odnosno devet godina. Devetogodišnje muzičko obrazovanje učenik može upisati sa šest, šestogodišnje sa devet, a trogodišnje sa dvanaest godina, uz provjeru sklonosti koju vrši komisija. Naročito nadarena djeca mogu započeti sticanje umjetničkog obrazovanja i sa manje godina starosti, o čemu odlučuje nastavničko vijeće osnovne umjetničke škole na osnovu provjere sklonosti koju vrši komisija. Takođe, naročito nadarena djeca, koja su navršila sedam ili osam godina, mogu se upisati direktno u drugi razred devetogodišnjeg muzičkog obrazovanja, pod uslovom da imaju nivo postignuća prvog razreda, koji provjerava komisija. Osnovno baletsko obrazovanje traje četiri, odnosno šest godina.

Detaljno uputstvo za elektronski upis u osnovne muzičke škole, roditelji mogu pronaći na YouTube kanalu Upisi edu me na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/channel/UCHXRp4Jsidh30uMxsYn-TIA 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?