Školski kalendar za 2021/2022. godinu

Objavljeno: 15.07.2021. 06:37 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21), ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta donijela je Školski kalendar za 2021/2022. godinu. 

Nastavna godina počinje u srijedu, 1. septembra 2021. godine, a završava se u petak, 10. juna 2022. godine. 

Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u četvrtak, 19. maja 2022. godine.

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Prvi klasifikacioni period počinje u srijedu, 1. septembra, a završava se u petak, 29. oktobra 2021. godine.

Drugi klasifikacioni period počinje u srijedu 3. novembra, a završava se u petak, 31. decembra 2021. godine. 

Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 24. januara, a završava se u četvrtak, 31. marta 2022. godine.

Četvrti klasifikacioni period počinje u petak, 1. aprila,  a završava se u petak, 10. juna 2022. godine. Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u petak, 1. aprila, a završava se u četvrtak, 19. maja 2022. godine.

Zimski raspust počinje u subotu, 1. januara, a završava se u nedjelju, 23. januara 2022. godine.

Školski kalendar

Ljetnji raspust počinje u subotu, 11. juna, a završava se u srijedu, 31. avgusta 2022. godine.

U nastavku možete preuzeti Školski kalendar za a 2021/2022.godinu.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?