Goran Petrović

Sekretar

Goran Petrović je rođen 31.01.1971. godine u Gornjoj Ržanici, opština Plav. Po nacionalnosti je Crnogorac. Završio je srednju i višu školu unutrašnjih poslova i Pravni fakultet.

Radni odnos zasnovao je 1989. godine u Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova Crne Gore. Od tada do 2014. godine obavljao je izvršne, ekspertske i ekspertsko-rukovodne policijske, upravne, inspekcijske, opšte i administrativne poslove na brojnim pozicijama, u različitim oblicima organizacije tog organa državne uprave. U decembru 2014. godine imenovan je za  glavnog administratora Glavnog grada, uz saglasnost Skupštine Glavnog grada, i na toj funkciji je bio do decembra 2017. godine, kada ga je Vlada Crne Gore imenovala za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija Crne Gore.

Učestvovao je na brojnim nacionalnim i međunarodnim seminarima na temu bezbjednosti, državne i lokalne uprave, kao i u radu brojnih savjeta koje je obrazovala Vlada Crne Gore i međuresorskim radnim grupama koje su formirala različita ministarstva i Glavni grad Podgorica. 

Posjeduje licencu za obavljanje poslova poreskog savjetnika i licencu za rad na poslovima javnih nabavki.

Za sekretara Ministarstva finansija imenovan je na sjednici Vlade Crne Gore 26. aprila 2018. godine.


Oženjen je i otac je dvoje djece.

Kontakt

Goran Petrović

sekretar
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 225 910