Horizont Evropa vebinari

Objavljeno: 10.05.2022. 09:57 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Evropska komisija organizuje četiri otvorena vebinara, koji će pružiti informacije o pripremi predloga u okviru EU okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa. Ovi vebinari osmišljeni su za koordinatore projekata, projektne partnere i ostale učesnike u projektima.

Lump-sum finansiranje u programu Horizont Evropa: Kako funkcioniše? Kako napisati predlog projekta? 

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Datum: 19. maj 2022. godine, 10.00h - 12.30h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Info sesija o platformi za rezultate ostvarene u okviru programa Horizont - usmjeravanje istraživanja prema snažnom društvenom uticaju

Info session on Horizon Results Booster - steering research towards a strong societal impact

Datum: 25. maj 2022. godine, 10.00h - 12.30h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Dan koordinatora Horizont Evropa projekata o pripremi ugovora o grantu

Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation

Datum: 15. jun 2022. godine, 09:30h - 13:00h

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220615.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Izbjegavanje grešaka prilikom prijavljivanja ličnih troškova u Horizont 2020 projektima

Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Datum: 22. jun 2022. godine, 10.00h - 12.00h 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm (nije potrebna prethodna registracija)

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?