Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

SMART4ALL Drugi otvoreni poziv za Eksperimente prenosa tehnologija između različitih oblasti

Objavljeno: 20.10.2021. 12:39 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

SMART4ALL poziva zainteresovane kompanije i institucije iz Crne Gore da se prijave za dodjelu grantova u sklopu drugog otvorenog poziva za finansiranje eksperimenata prenosa tehnologija između različitih oblasti (Cross-domain Technology Transfer Experiments - CTTE). Ovi grantovi su dio Horizont 2020 SMART4ALL projekta podržanog od strane Evropske unije, koji ima za cilj da poveže digitalne inovacione hub-ove širom Evrope.

SMART4ALL digitalni inovacioni hub ima za cilj izgradnju kapaciteta među evropskim akterima kroz razvoj samoodrživih prekograničnih eksperimenata putem kojih se vrši transfer znanja i tehnologija između akademske zajednice i industrije. Eksperimenti koje projekat finansira su iz oblasti prilagođenih niskoenergetskih sajberfizičkih sistema i IoT-a (customized low energy computing cyberphysical systems and the IoT) koji kombinuju skup jedinstvenih karakteristika koje se u zajedničkoj viziji spajaju u različite kulture, različite politike, različita geografska područja i različite domene primjene.

Eksperimenti prenosa tehnologija između različitih oblasti su kratkoročni CPS i IoT eksperimenti u trajanju od 6 do 9 mjeseci koji imaju za cilj uspostavljanje saradnje između projektnih partnera koji će razviti inovativni proizvod iz jedne ili više vertikala koje su definisane SMART4ALL projektom. Pomenute vertikale se odnose na: digitalizovani transport, digitalizovanu poljoprivredu, digitalizovanu životnu sredinu i digitalizovano bilo šta (Digitized Anything). CTTE će pružiti mogućnost obrazovanja sinergija, ubrzavanja proizvodno orijentisanih projekata i vođenja ka uspješnoj komercijalizaciji. 

Aplikacija za CTTE grantove mora uključiti tri različita pravna lica iz najmanje dvije zemlje koje su prihvatljive H2020 pravilima. Pravna lica se odnose na akademskog/industrijskog tehnološkog provajdera koji vrši transfer nove tehnologije industrijskom partneru koji je označen kao primalac tehnologije i trećeg industrijskog partnera koji će kroz proizvodnju i plasiranje (productizer) proširiti lanac vrijednosti proizvoda koji se dobija kao rezultat eksperimenta. Navedeni partneri su obavezni da stvore projektni konzorcijum putem kojeg će podnijeti zajedničku prijavu za grant.

 

Ko može aplicirati za CTTE?

U konzorcijum se mogu uključiti sljedeći tipovi aplikanata:

 • Univerziteti i druge akademske institucije, samo kao tehnološki provajderi
 • Mala i srednja preduzeća (SME) i veće kompanije (Slightly Bigger Companies), shodno definicijama iz EU preporuke 2003/361. Veće kompanije su definisane kao organizacije koje imaju do 500 zaposlenih i čiji godišnji obrt nije veći od 100 miliona EUR.
 • Sistem integratori i/ili tehnološki provajderi, tj. sve organizacije koje su specijalizovane za tehnološki transfer ili integracije sistema, služeći potrebama krajnjih korisnika, pod uslovom da se mogu svrstati u jednu od prethodno navedenih vrsta korisnika.

Zemlje koje se mogu uključiti u projekat su: EU članice (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo), zemlje pridružene H2020, i sve druge zemlje jugoistočne Evrope koje nisu prethodno navedene, a koje su uključene u Aneksu A H2020 Radnog Programa.

Budući da je cilj SMART4ALL projekta da podrži digitalnu transformaciju onim evropskim zemljama koje su inače slabo zastupljene u shemama finansiranja EU time što će im omogućiti vršenje prekograničnih eksperimenata, kozorcijumi u čijem sastavu bude makar jedno pravno lice iz zemalja jugoistočne Evrope, imaće prednost u bodovanju. Zemlje kojima se daje prioritet su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Konzorcijum NE SMIJE imati partnere koji su dio SMART4ALL projekta.


Finansijska podrška

Apliciranje za CTTE grantove se vrši podnošenjem jedinstvenog projektnog predloga u okviru koga će se opisati CTTE eksperiment, njegov tehnički plan i detaljna procjena troškova vezanih za njegovu implementaciju.

 • Finansijska podrška po CTTE eksperimentu 

Eksperimenti će biti podržani sredstvima u vrijednosti do 80.000 EUR.

 • Finansijska podrška po CTTE partneru
 • Svaki CTTE partner može primiti finansijsku podršku u maksimalnom iznosu do 60.000 EUR.

  Finansijska pomoć će biti isplaćena vodećem partneru, koji je obavezan raspodijeliti sredstva drugim partnerima shodno planu unutrašnje raspodjele sredstava naznačenog u projektnom predlogu.

  Traženje potencijalnih partnera i matchmaking usluge

  Za traženje organizacija i matchmaking usluge posjetite:

  https://matchmaking.smart4all-project.eu/

  Kako aplicirati?

  Vodič za aplikante i FAQ su dostupni u SMART4ALL Aplikacionom paketu

  Slanje projektnih predloga se vrši putem linka: https://smart4all-2nd-ctte.fundingbox.com/

  Rok za prijavu CTTE projektnih predloga je 15. januar 2022. godine u 17:00h CET.

   

  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?