Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

Objavljeno: 12.05.2021. 15:03
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

 

Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

2021
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 13.01.2021. godine - UP-41-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Institut alternativa od 29.03.2021. godine - UP - 116-3/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 15.04.2021. godine - UP - 81-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 15.04.2021. godine UP - 91-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 15.04.2021. godine - UP - 95-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 80-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 83-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 86-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 88-8/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 96-10/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 98-12/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 99-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 104-9/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 105-4/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 90-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 21.04.2021. godine - UP - 102-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Institut alternativa od 23.04.2021. godine - UP-113-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Institut alternativa od 23.04.2021. godine - UP - 113-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Institut alternativa od 29.04.2021. godine - UP-129-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 16.05.2021. godine - UP - 126-7/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zathjevu NVO centra za građansko obrazovanje od 28.05.2021. godine - UP - 121-4/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Centra za građansko obrazovanje od 02.06.2021. godine - UP - 168-3/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 03.06.2021. godine - UP-77-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 02.07.2021. godine - UP-187-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 02.07.2021. godine - UP-190-10/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 02.07.2021. godine - UP-188-9/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 02.07.2021. godine - UP-191-10/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 20.07.2021. godine - UP-193-11/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 30.07.2021. godine - UP-208-9/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 30.07.2021. godine - UP-230-7/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Dragana Bracanovića od 07.09.2021. godine - UP-237-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Institut alternativa od 27.09.2021. godine - UP-250-3/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 04.10.2021. godine - UP-260-6/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Centar za građansko obrazovanje od 08.10.2021. godine - UP - 253-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Centar za građansko obrazovanje od 08.10.2021. godine - UP - 264-4/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 08.11.2021. godine - UP-6-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Nova zona od 08.12.2021. godine - UP-279-4/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Centra za građansko obrazovanje od 09.12.2021. godine - UP - 287-3/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Bojane Despotović od 09.12.2021. godine - UP-280-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Miloša Rudovića od 09.12.2021. godine - UP-237-5/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Miloša Rudovića od 09.12.2021. godine - UP-282-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 14.12.2021. godine - UP-292-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Armina Ljajića od 17.12.2021. godine - UP - 293- 1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Mihaila Jovovića, novinara ND Vijesti od 20.12.2021. godine - UP-294-1/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Organizacije KOD od 21.12.2021. godine - UP-295-2/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Miloša Rudovića od 22.12.2021. godine - UP-281-4/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu Mihaila Jovovića, novinara ND Vijesti od 24.12.2021. godine - UP-302-1/21 Materijal
-Dopisi koje je Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore uputio nadležnim organima na dalji postupak, kopije dopisa upućenim Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i kopiju ponude Shipstar Shipping Services Inc broj. 02-UPI-536/1 od 14. 05. 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 59/15-20 od 31. 05.2021. godine
2020
-Putni nalozi za upravljanje službenim vozilima za period 1-31. decembar 2019, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 7/2-20 od 9. marta 2020. godine Materijal
-Rješenje o obrazovanju Operativnog štaba za upravljanje donacijama, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 42/5-20 od 13. 05.2020. godine Materijal
-Kopije faktura o nabavci roba i usluga u cilju preduzimanja mjera za suzbijanje epidemije virusa korona na osnovu kojih su izvršene isplate dobavljačima 3.04.2020. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 56/5-20 od 28. 05.2020. godine Materijal
-Odluka o izboru preventivnih mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje epidemije izazvane usljed zarazne bolesti COVID-19, kao i za ublažavanje i suzbijanje posljedica nastalih usljed ove zarazne bolesti br. 04-2268 i 04-2253., kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 57/4-20 od 28. 05.2020. godine Materijal
-Nalozi za isplatu dobavljačima za nabavku roba i usluga u cilju preduzimanja mjera za suzbijanje epidemije virusa korona od 03.04. 2020. godine., kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 58/4-20 od 28.05.2020. godine Materijal
-Odluka o izboru preventivnih mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje epidemije izazvane usljed zarazne bolesti COVID-19, kao i za ublažavanje i suzbijanje posledica nastalih usled ove zarazne bolesti, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 45/5-20 od 19. 05.2020. godine Materijal
-Nalozi za plaćanje odredjenih mjera za preduzimanje preventivnih mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje epidemije izazvane usljed zarazne bolesti COVID-19, kao i za ublažavanje i suzbijanje posledica nastalih usled ove zarazne bolesti na osnovu kojih se vrše isplate sa računa Nacionalnog koordinacionog tijela, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 46/6-20 od 19. 05.2020. godine Materijal
-Odluka o plaćanju preventivnih mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje epidemije izazvane usljed zarazne bolesti COVID-19, kao i za ublažavanje i suzbijanje posledica nastalih usljed ove zarazne bolesti, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 47/5-20 od 19. 05.2020. godine Materijal
-Spisak važećih strateških dokumenata po sektorima, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 65/4-20 od 8. 07.2020. godine Materijal
-Ugovor o pružanju usluga br. 15-1943/5, od 26.04. 2018. godine, zaključenog između Generalnog sekretarijata Vlade i DOO Global Soft Montenegro kao i kopiji ugovora o pružanju usluga br. 15-2568/5, od 25. 06. 2019. godine, zaključenog između Generalnog sekretarijata Vlade i DOO Global Soft Montenegro Materijal
-Materijal na osnovu kojih je Vlada donijela zaključak broj 07-5011 i zaključak 07-5226 o davanju saglasnosti na Predlog odluke o iznosu naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2020. i 2021. godini, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 96/-20 od 15. 12.2020. godine Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 23.12.2020. godine - UP-32-7/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 23.12.2020. godine - UP-33-8/21 Materijal
-Informacija kojoj je pristup odobren po zahtjevu NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS od 23.12.2020. godine - UP-34-6/21 Materijal
2019
-Zapisnik sa 100. sjednice Vlade održane 29. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 199/2-18 od 9. januara 2019. godine Materijal
-Zapisnik sa 101. sjednice Vlade održane 6. decembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 200/2-18 od 9. januara 2019. godine Materijal
-Zapisnik sa 102. sjednice Vlade održane 13. decembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 201/2-18 od 9. januara 2019. godine Materijal
-Zaključak Vlade br. 02-5436 od 22. jula 2005. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 10/4-19 od 14. marta 2019. godine Materijal
-Kopije izvještaja o novčanim tokovima Kancelarije za saradnju sa NVO za 2016 i 2017. godinu, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 17/2-19 od 29. marta 2019. godine Materijal
-Mišljenje na Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za 2019-2020, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 21/5-19 od 23. aprila 2019. godine Materijal
-Akta koja sadrže podatke o broju službenih vozila, akta koja sadrže podatke o rashodima za održavanje službenih vozila i akta koja sadrži podatke o rashodima za gorivo, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za 2018. godinu, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 29/4-19 od 16. juna 2019. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o obrazovanju (imenovanju) članova Savjeta iz člana 6 Memoranduma između Crne Gore i Glavnog grada Podgorice i fonda braće Rokfeler i Fondacije „Kuća građanskog društva“ potpisanog u Podgorici dana 18.09. 2015. godine i kopije zapisnika sa sjednica navedenog Savjeta, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 40/5-19 od 26. jula 2019. godine Materijal
-Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve broj: 08-3095, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 54/2-19 od 19. septembra 2019. godine Materijal
-Rješenje o imenovanju Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 08-3090, Rješenje o razrješenju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 07-3234/4, Rješenje o razrješenju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br.07-1091/2 i rješenje o imenovanju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 07-1091/3, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 55/2-19 od 19. septembra 2019 Materijal
-Rješenje o imenovanju Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 08-3089, Rješenje o razrješenju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-2333/2, Rješenje o imenovanju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br.07-2665/2, Rješenje o imenovanju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-4304/3 i Rješenje o imenovanju dva člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-2878/3 Materijal
-Rješenje o imenovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br. 08-3088, Rješenje o razrješenju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br. 07-3234/3 i Rješenje o imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br.07-3234/5 , kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 57/2-19 od 19. septembra 2019. godine Materijal
-Predlog Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja o načinu regulisanja obaveza Crnagoraputa AD Podgorica, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 79/2-19 od 12. novembra 2019. godine Materijal
-Odluke o pokretanju postupka za popunu radnih mjesta Samostalni savjetnik III i Samostalni referent – vozač u Generalnom sekretarijatu Vlade i odluke o izboru sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnih mjesta Samostalni savjetnik III i Samostalni referent – vozač u Generalnom sekretarijatu Vlade, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 82/3-19 od 2. decembra 2019. godine Materijal
2018
-Zapisnik sa 33. sjednice Vlade održane 6. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 23/2-18 od 28. 2.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 40. sjednice Vlade održane 14. septembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 30/2-18 od 7.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 41. sjednice Vlade održane 21. septembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 31/2-18 od 7.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 42. sjednice Vlade održane 28. septembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 32/2-18 od 8.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 43. sjednice Vlade održane 5. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 33/2-18 od 13.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 44. sjednice Vlade održane 12. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 34/2-18 od 13.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 45. sjednice Vlade održane 19. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 35/2-18 od 14.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 46. sjednice Vlade održane 26. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 36/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 47. sjednice Vlade održane 2. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 37/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 48. sjednice Vlade održane 10. novembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 38/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 49. sjednice Vlade održane 13. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 39/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 50. sjednice Vlade održane 16. novembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 40/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 51. sjednice Vlade održane 23. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 41/4-18 od 26.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 52. sjednice Vlade održane 30. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 42/4-18 od 27.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 53. sjednice Vlade održane 7. decembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 43/4-18 od 27.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 54. sjednice Vlade održane 14. decembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 44/4-18 od 27.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 55. sjednice Vlade održane 21. decembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 45/4-18 od 28.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 56. sjednice Vlade održane 28. decembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 46/4-18 od 28.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 57. sjednice Vlade održane 11. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 47/4-18 od 28.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 58. sjednice Vlade održane 28. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 48/4-18 od 29.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 60. sjednice Vlade održane 1. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 49/4-18 od 29.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 59. sjednice Vlade održane 25. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 50/4-18 od 29.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 61. sjednice Vlade održane 8. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 51/4-18 od 29.03.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 62. sjednice Vlade održane 15. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 52/4-18 od 17.04.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa sa 63. sjednice Vlade Crne Gore održane 16. februara 2018. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. 65/2-18 od 19.04.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 64. sjednice Vlade održane 22. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 66/4-18 od 09.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 65. sjednice Vlade održane 1. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 67/3-18 od 09.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 66. sjednice Vlade održane 7. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 68/4-18 od 09.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 67. sjednice Vlade održane 8. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 69/4-18 od 11.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 68. sjednice Vlade održane 15. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 70/4-18 od 11.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 69. sjednice Vlade održane 22. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 71/4-18 od 11.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 70. sjednice Vlade održane 29. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 72/3-18 od 14.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 71. sjednice Vlade održane 5. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 86/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 72. sjednice Vlade održane 12. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 87/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 73. sjednice Vlade održane 19. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 88/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 74. sjednice Vlade održane 26. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 89/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 75. sjednice Vlade održane 4. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 90/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 76. sjednice Vlade održane 10. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 91/2-18 od 31.05.2018. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9325 od 25. septembra 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 93/2-18 od 11.06.2018. godine Materijal
-Odluka o dodjeli koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Šekularska od 12. juna 2008. godine i Odluka o dodjeli koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica od 17. jula 2008. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 96/2-18 od 10.07.2018. godine Materijal
-Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, autoputa Bar-Boljare i Zaključak Vlade broj 08-121 od 12. maja 2016. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 100/21-16 od 09.07.2018. godine Materijal
-Zahtjev za odobrenje aviona Vlade CG upućenog premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766 od 11. oktobra 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 139/2-18 od 11.09.2018. godin Materijal
-Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/3 od 6. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 140/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) Materijal
-Urgencija VI upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/8 od 23. maja 2018. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 144/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) Materijal
-Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/7-17 od 5. februara 2018. godine i odgovor broj : 13-8766-17 od 7. februara 2018. godine kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 142/3-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i bro Materijal
-Urgencija IV upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/5 od 28. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 142/2-18 od 11.09.2018. godine. Materijal
-Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/4 od 18. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 141/2-18 od 11.09.2018. godine Materijal
-Preliminarni komentari i sugestije Direktorata za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, za unapređenje strateških dokumenata i komentari i sugestije Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strategijskih dokumenata Generalnog sekretarijata Vlade, za unapređenje strateških dokumenata kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 158/3-18 od 25.09.2018. g Materijal
-Dio zapisnika sa 60. sjednice Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem od 25. februara 2014. godine, sa tačkom 21, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 152/6-18 od 7.11.2018. godine Materijal
-Nalog za službeno putovanje od 22. marta 2014. godine gospodina Mila Đukanovića, tadašnjeg predjednika Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 164/3-18 od 27.11.2018. godine Materijal
-Mišljenja Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strateških dokumenata Generalnog sekretarijata Vlade, na nacrte i predloge strateških dokumenata podnesenih od početka primjene Uredbe o načinu i postupku izrede, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata do 01.12.2018. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 175/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 77. sjednice Vlade održane 17. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 176/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 78. sjednice Vlade održane 24. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 177/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 79. sjednice Vlade održane 31. maja 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 178/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 80. sjednice Vlade održane 7. juna 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 179/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 81. sjednice Vlade održane 14. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 180/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 82. sjednice Vlade održane 21. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 181/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 83. sjednice Vlade održane 28. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 182/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 84. sjednice Vlade održane 6. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 183/2-18 od 24. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 85. sjednice Vlade održane 12. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 184/2-18 od 26. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 86. sjednice Vlade održane 19. jula 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 185/2-18 od 26. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 87. sjednice Vlade održane 26. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 186/2-18 od 26. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 88. sjednice Vlade održane 6. septembra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 187/2-18 od 26. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 89. sjednice Vlade održane 13. septembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 188/2-18 od 26. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 90. sjednice Vlade održane 20. septembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 189/2-18 od 27. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 91. sjednice Vlade održane 27. septembra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 190/2-18 od 27. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 92. sjednice Vlade održane 4. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 191/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 93. sjednice Vlade održane 11. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 192/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 94. sjednice Vlade održane 18. oktobra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 193/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 95. sjednice Vlade održane 25. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 194/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 96. sjednice Vlade održane 1. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 195/2-18 od 31. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 97. sjednice Vlade održane 8. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 196/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 98. sjednice Vlade održane 15. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 197/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
-Zapisnik sa 99. sjednice Vlade održane 22. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 198/2-18 od 28. decembra 2018. godine Materijal
2017
-Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, od 29. 11. 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 102/4-17 od 12.01.2017. godine Materijal
-Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 160/5-16 od 02.02.2017. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore br 03-2750 od 8. 4. 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 25/2-17 od 08.02.2017. godine Materijal
-Izvještaj Ministarstva finansija, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 22/5-17 od 16.02.2017. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-6672 od 29.7.2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 28/2-17 od 20.02.2017. godine Materijal
-Izvod iz knjigovodstvene evidencije prevoznih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade na dan 31.12.2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 34/2-17 od 13.03.2017. godine Materijal
-Rješenje br. 08-3297-2 od 29.12. 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 37/2-17 od 24.03.2017. godine Materijal
-Agenda Konferencije „Sixth EU- SE Summit”, koja će se održati 28. aprila 2017. godine u hotelu Hilton, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 45/2-17 od 04.04.2017. godine Materijal
-Rješenja Ministarstva ekonomije broj: 01-1472/1 od 12. juna 2015. godine; 01-1472/2 od 12. juna 2015. godine; 01-1472/4 od 30. juna 2015. godine i Dopis Ministarstva ekonomije broj: 313-46/2017-2, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 49/2-17 od 13.04.2017. godine Materijal
-Zapisnici sa 8, 9. i 10. sjednice Vlade održanih 12, 19. i 27. januara 2017. i Zapisnik o donijetim zaključcima Vlade od 30. januara 2017. bez održavanja sjednice kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 50/2-17 od 18.04.2017. Materijal
-Zapisnici sa 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. sjednice Vlade održanih 2, 10, 16, 23. i 30. marta, 6. aprila i 13. aprila 2017. godine kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 67/2-17 od 04.05.2017. Materijal
-Izvještaj Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem broj: 07-001-564 od 7. marta 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 87/2-17 i 88/3-17 od 31.05.2017. Materijal
-Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 92/2-17 od 31.05.2017. godine Materijal
-Zapisnici sa 153. sjednice Vlade održane 18. i 19. aprila 2016. u Kolašinu i 154. sjednice Vlade održane 21. aprila 2016. kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP-62/3-16 od 28. juna 2016 Materijal
-Zapisnik sa 22. sjednice Vlade održane 20. aprila 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 106/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 23. sjednice Vlade održane 27. aprila 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 107/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 24. sjednice Vlade održane 4. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 108/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 25. sjednice Vlade održane 11. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 109/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 26. sjednice Vlade održane 18. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 110/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 27. sjednice Vlade održane 25. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 111/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 28. sjednice Vlade održane 1. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 112/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 29. sjednice Vlade održane 8. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 113/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 30. sjednice Vlade održane 15. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 114/2-17 od 30. 6. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 31. sjednice Vlade Crne Gore održane 22. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 119/2-17 od 12.07.2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 120/2-17 od 12.07.2017. godine Materijal
-Zaključak Vlade broj: 03-931/2 od 13. marta 2008. godine, kojem je pristup dozviljen Rješenjem UP 123/3-17 od 04.09.2017. godine. Materijal
-Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Crne Gore održane 12. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 127/2-17 od 13.09.2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 35. sjednice Vlade Crne Gore održane 20. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 128/2-17 od 13.09.02017. godine Materijal
-Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Crne Gore održane 27. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 129/2-17 od 13.09.2017. godine Materijal
-Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. januara do 23. maja 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 125/2-17 od 14. 9. 2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 37. sjednice Vlade Crne Gore održane 24. avgusta 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 130/2-17 od 14.09.2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 38. sjednice Vlade Crne Gore održane 31. avgusta 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 131/2-17 od 14.09.2017. godine Materijal
-Zapisnik sa 39. sjednice Vlade Crne Gore održane 7. septembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 132/2-17 od 26.09.2017. godine Materijal
-Predlog Ugovora o zajmu između Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 157/4-17 od 29. 12. 2017. godine Materijal
2016
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 157/2-15 od 14. januara 2016. godine Materijal
-Izvještaj o učešću Delegacije Vlade Crne Gore koju je predvodio ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović, na 104. Plenarnom zasijedanju Venecijanske komisije 23.-24. oktobra 2015. godine, u Veneciji, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 152/9-15 od 25.januara 2016. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9937 od 6. decembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 7/2-16 od 26. januara 2016. godine Materijal
-Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore od 13. juna 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 115/29-13 od 29. januara 2016. godine Materijal
-Akt Ministarstva finansija broj: 07-15882/2015 od 11. decembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 156/3-15 od 29. januara 2016. godine Materijal
-Nota No. 193/15 od 17. novembra 2015. godine koju je Ambasada NR Kine u Crnoj Gori uputila Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 139/5-15 od 5. februara 2016. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9139 od 18. septembra 2008. godine; Informaciju o nabavci novog aviona tipa Embraer 195; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-5986 od 29. maja 2008. godine; Informaciju o otvaranju novih linija i povećanju broja frekvencija na postojećim linijama Montenegro Airlinesa ... kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP: 8/5-16 od 29. februara 2016. godine Materijal
-Predlog nastavka saradnje s aviokompanijom Air Berlin i Predlogu Ugovora između Air Berlin PLC , Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije o promovisanju i razvoju Crne Gore kao turističke destinacije i Informaciju o nastavku saradnje između Crne Gore i Narodne Republike Kine... kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 11/4-16 od 29. februara 2016. godine Materijal
-Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2014. godinu, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/9-16 od 29. februara 2016. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-2693 od 8. aprila 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 17/3-16 od 7. marta 2016. godine Materijal
-Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Abu Dabi, 12-15. januara 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/11-16 od 8. marta 2016. godine Materijal
-Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju su predvodili Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma i Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva, na Poslovnom forumu „Crna Gora danas”, Dubai – Ujedinjeni Arapski Emirati, od 7. do 11. novembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/15-16 od 25. marta 2016. godine Materijal
-Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Generalnog sekretarijata Vlade Republike Crne Gore broj: 02-10681 od 4. decembra 2003. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 23/3-16 od 28. marta 2016. godine Materijal
-Informacija o vansudskom postupku naknade štete, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 28. decembra 2015. godine i Informacija o realizaciji tenderskih postupaka, koja je Vladi Crne Gore dostavljena na uvid na sjednici od 3. marta 2016. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 27/3-16 od 31. marta 2016. godine Materijal
-Informacija o realizaciji obaveza proisteklih iz Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 10. marta 2016. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 30/3-16 od 31. marta 2016. godine Materijal
-Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na investicionom samitu za zemlje Zapadnog Balkana, koji je organizovao EBRD u Londonu, 22. februara 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 30/5-16 od 25. aprila 2016. godine Materijal
-Pravilnik o unutrašnjem redu u zgradi Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 66/2-16 od 6. maja 2016. godine Materijal
-Akta koji sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4135 - rashodi za gorivo”, „4630 – otplata obaveza iz prethodnih godina”, „4141 - službena putovanja”, „4149 - ostale usluge”, „4153 – tekuće održavanja opreme”; „4199 - ostalo, za april 2016. godine., kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 64/2-16 od 12 Materijal
-Cjelokupna dokumentacija u vezi sa konkursom za izbor člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku u 2014, 2015 i 2016. godini, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 68/2-16 od 12. maja 2016. godine Materijal
-Pilot program osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprečavanja sive ekonomije, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 67/2-16 od 12. maja 2016. godine Materijal
-Zaključak Vlade Republike Crne Gore broj: 02-3501 od 2. juna 2005. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 74/2-16 od 26. maja 2016. godine Materijal
-Informacija o stanju kredita i depozita Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda za zdravstveno osiguranje, na dan 31.12.2009. godine, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 4. marta 2010. godine i s tim u vezi donijela Zaključke broj 03-1615 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 76/2-16 od 1. juna 2016. godine Materijal
-Zaključak Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem broj: 08-002-30 od 27. januara 2015. godine i Zaključku Vlade Crne Gore broj: 08-641 od 13. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 77/2-16 od 7. juna 2016. godine Materijal
-Kopija svih rashoda (koji uključuju datum uplate, naziv dobavljača , svrhu uplate i ostale stavke, a sve po SAP sistemu po kojem se vode budžetski izdaci) realizovanih sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 79/2-16 od 7. juna 2016. godine Materijal
-Dopis Ministarstva saobraćaja i pomorstva broj: 12-614/1 od 24. marta 2016. godine, koji je dostavljen Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, akojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 80/2-16 od 13. juna 2016. godine Materijal
-Rješenja Ministarstva ekonomije broj: 01-431/7 od 9. jula 2013. godine; 01-431/4 od 13. juna 2013. godine; 01-431/5 od 20. juna 2013. godine; 01-1472/1 i 01-1472/2 od 12. juna 2015. godine i 01-1472/4 od 30. juna 2015. godine i Dopis Ministarstva ekonomije broj: 01-439/4 od 30. marta 2016. godine, koji su dostavljeni Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, a kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 82/2-16 od 13. juna 2016. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-15/3 od 21. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 51/22-15 od 27. juna 2016. godine Materijal
-Zapisnici sa sjednica Vlade Crne Gore...kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj. UP 81/3-16 od 5. jula 2016. godine Materijal Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4135 - rashodi za gorivo”, „4630 – otplata obaveza iz prethodnih godina”, „4141 - službena putovanja”, „4149 - ostale usluge”, „4153 – tekuće održavanja opreme”; „4199 – ostalo”, za jun 2016. godine, a kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 111/2-16 Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-13011 od 25. decembra 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 153/2-16 od 24. oktobra 2016. godine Materijal
-Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 30. juna 2016. godine, u dijelu u kome nije izvršeno brisanje u skladu sa članom 24 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 112/3-16 od 25. oktobra 2016. godine Materijal
-Rješenje kojim je tonskim zapisima odredjen stepen tajnosti interno i Rješenje o produženju roka tajnosti podataka, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 158/2-16 od 20. decembra 2016. godine Materijal
-Akt Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 159/2-16 od 20. decembra 2016. godine Materijal
2015
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 224/3-14 i UP 6/3-15 od 13. februara 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7379 od 28. jula 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 14/2-15 od 16. februara 2015. godine Materijal
-Odluka o dodjeli koncesije DOO „Pomorski poslovi” Bar na području luke Bar i Odluka o prodaji 100% udjela privrednog društva DOO „Pomorski poslovi” Bar, koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 30. septembra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 218/5-14 od 23. februara 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7064 od 1. septembra 2006. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 18/2-15 od 27. februara 2015. godine Materijal
-Stategija restrukturiranja „Montenegro Airlines” doo , koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 29. novembra 2007. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 21/2-15 od 27. februara 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-134/4 od 16. februara 2012. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 221/3-14 od 4. marta 2015. godine Materijal
-Informacija o zaduženju „Montenegro Airlines” AD Podgorica, za potrebe finansiranja obrtnih i osnovnih sredstava, s Nacrtima ugovora i Nacrtima garancija, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 7. aprila 2011. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 20/3-15 od 11. marta 2015. godine Materijal
-Predlog za otpis duga „Montenegro Airlines” AD Podgorica, koji je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Vladi Crni Gore na razmatranje i usvajanje na sjednici od 21. jula 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 29/2-15 od 11. marta 2015. godine Materijal
-Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem Republici Austriji i Republici Italiji u periodu od 15. do 17. septembra 2014. godine, koji je razmotren na sjednici Vlade 16. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 206/6-14 od 11. marta 2015. godine Materijal
-Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem Narodnoj Republici Kini u periodu od 28. septembra do 2. oktobra 2014. godine, koji je razmotren na sjednici Vlade 30. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 213/6-14 od 11. marta 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-1178 od 22. februara 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 38/2-15 od 24. marta 2015. godine Materijal
-Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji Projekta „Izmještanje i izgradnja poslovne zgrade Uprave policije Crne Gore – područne jedinice Podgorica“ koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 18. oktobra 2007. godine i Zaključku Vlade Crne Gore broj 03-8004/2 od 25. oktobra 2007. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 22/3-15 od 20. aprila 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-6771 od 26. juna 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 76/2-15 od 25. maja 2015. godine Materijal
-Informacija o realizovanim obavezama iz Strategije restrukturiranja „Montenegro Airlines” DOO, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 18. septembra 2008. godine; Informaciji o procesu restrukturiranja i modelu privatizacije „Montenego Airlines” AD, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 3. septembra 2009. godine i Informaciji o radu Tenderske komisije za privatizaciju „Montenegro Airlines” AD, Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-2208 od 17. marta 2011. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-10521/2 od 23. decembra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: 71/2-15 od 28. maja 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Republike Crne Gore broj 03-3623 od 24. maja 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 54/5-15 od 29. maja 2015. godine Materijal
-Akta koje je potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem dostavio Odboru za antikorupciju Skupštine Crne Gore, povodom tvrdnji navedenih u predstavci radnika Montavar-Metalca u periodu od 6. oktobra 2014. godine do 17. marta 2015. godine, kada je zahtjev za pristup informacijama podnijet, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 41/4 od 2. juna 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-8260 od 4. septembra 2008. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-5706 od 23. aprila 2009. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 77/3-15 od 2. juna 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-1772 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 52/3-15 od 3. juna 2015. godine Materijal
-Prijava NVO „Upis” za kandidata Blagotu Mitrića za članstvo u Operativnom timu Partnerstvo otvorenih vrata, sa pratećom dokumentacijom, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 7/6-15 od 8. juna 2015. godine Materijal
-Elaborat o ekonomskoj opravdanosti ulaganja u nabavku brodova za AD Crnogorska plovidba, koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 17. maja 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 90/2-15 od 16. juna 2015. godine Materijal
-Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore prof. dr Igor Lukšić, na Zapadno-balkanskoj konferenciji u Prištini, 26. marta 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 58/4-15 od 22. juna 2015. godine Materijal
-Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Republici Azerbejdžan, 17-19. septembar 2014. godine, kojem je prisutup dozvoljen Rješenjem broj: UP 206/10-14 od 22. juna 2015. godine Materijal
-Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore, predvođene predsjednikom Vlade Milom Đukanovićem, na Konferenciji o Zapadnom Balkanu, Berlin 28. avgust 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 207/6-14 od 22. juna 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 03-1178 od 22. februara 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 91/5-15 od 29. juna 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-11464/2 od od 30. decembra 2008. godine i broj: 03-185 od 4. februara 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 33/2-15 od 20. jula 2015. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4148 – Usluge stručnog usavršavanja” i „4149 - Ostale usluge” za maj, jun i jul 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 99/2-15 od 2. septembra 2015. godine Materijal
-nformacija o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupo-prodaji akcija Kombinata aluminijuma AD Podgorica, Informaciji o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupo-prodaji akcija fondova u Rudniku boksita AD Nikšić koje je Vlada razmotrila i usvojila na sjednici od 27. septembra 2007. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7388 od 4. oktobra 2007. godine; Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 02-5132 od 22. maja 2003. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 106/2-15 od 28. septembra 2015. godine Materijal
-Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o lobiranju, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 107/2-15 od 30. septembra 2015. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade“; „4135 - Rashodi za gorivo“, „4141 - Službena putovanja“; „4148 - Usluge stručnog usavršavanj“ i „4149 - Ostale usluge“ za avgust 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 108/2-15 od 30. septembra 2015. godine Materijal
-Popisne liste prevoznih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 98/3-15 od 6. oktobra 2015. godine Materijal
-Dio Zapisnika sa 116. sjednice Komisije za kadrovska pitanja Vlade Crne Gore, održane 23. septembra 2015. godine, tačka 15. u okviru koje je razmatran zahtjev Branka Žugića, ranijeg direktora JU Zavod za geološka istraživanja, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 112/2-15 od 15. oktobra 2015. godine Materijal
-Uredba o prestanku važenja uredbe o dodacima na zaradu državnih službenika i namještenika, sa obrazloženjem i Predlogu Uredbe o prestanku važenja uredbe o dodacima na zaradu po osnovu težih uslova rada državnih službenika i namještenika u pojedinim organima državne uprave, sa obrazloženjem, koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 17. januara 2008. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 196/2-14 od 15. oktobra 2015. godine Materijal
-Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorice, Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Kuća građanskog društva“ za izgradnju Kuće građanskog društva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 119/2-15 od 20. oktobra 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-1170/4 od 29. maja 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 123/2-15 od 29. oktobra 2015. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade“; „4135 - Rashodi za gorivo“, „4141 - Službena putovanja"; „4148 - Usluge stručnog usavršavanja" i „4149 - Ostale usluge“, za septembar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 127/2-15 od 2. novembra 2015. godine Materijal
-Zaključci Vlade Republike Crne Gore broj: 02-959 od 20. marta 1998; 02-6072 od 12. novembra 1998; 02-170/2 od 21. januara 1999. i 02-1844/3 od 19. maja 2000. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 126/2-15 od 3. novembra 2015. godine Materijal
-Kopija zahtjeva Miroslava Ivaniševića, ranijeg ministra finansija u Vladi Crne Gore za pružanje finansijske podrške u procesu koji se vodio pred Građanskim i krivičnim sudom u Bariju, a po osnovu kojeg je Vlada Crne Gore donijela Zaključak broj:03-3479 od 31. marta 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 205/6-14 i UP 28/6-15 od 9. novembra 2015. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4127 - ostale naknade“; „4135 - rashodi za gorivo“, ,4141 - službena putovanja“; „4148 - usluge stručnog usavršavanja“ i „4149 - ostale usluge“, za oktobar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: 130/2-15 od 9. novembra 2015. godine Materijal
-Rješenje potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem o određivanju stepena tajnosti podataka broj: 08-197 od 15. oktobra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 134/2-15 od 16. novembra 2015. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4127 - ostale naknade”; „4135 - rashodi za gorivo”, „4141 - službena putovanja”; „4148 – usluge stručnog usavršavanja” i „4149 - ostale usluge”, za novembar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 145/2-15 od 14. decembra 2015. godine Materijal
-Pismo koje je raniji potpredsjednik Vlade Miroslav Ivanišević 22. jula 2009. godine uputio Predsjedniku Crne Gore, a isto dostavio i predsjedniku Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 140/4-15 i UP 143/2-15 od 22. decembra 2015. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 02-8211/2 od 21. oktobra 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 148/2-15 od 22. decembra 2015. godine Materijal
-Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 14. novembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 147/3-15 od 23. decembra 2015. godine Materijal
-Prilozi Predloga za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-1996/4 od 4.09.2014. godine koji je Vlada razmotrila na sjednici od 10. decembra 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 150/2-15 od 30. decembra 2015. godine Materijal
2014
-Zahtjev kompanije »Adriatic Properties« d.o.o. Budva od 25. jula 2011. godine, kojim je tražena izmjena Ugovora o zakupu hotela »Sveti Stefan« i »Miločer« u pogledu: umanjenja visine iznosa godišnje zakupnine, produženja perioda zakupa i omogućavanja zatvaranja kapaciteta hotela.i Dopisa kompanije »Adriatic Properties« d.o.o. Budva od 6. novembra 2012. godine, kojim je dopunjen Zahtjev za izmjenu Ugovora o zakupu hotela »Sveti Stefan« i » Miločer«... Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-11003 od 28. decembra 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 198/3-13 od 14. januara 2014. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodima pojedinačno po mjesecima i ukupne rashode, za period od marta do oktobra 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji propisanoj Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu i to: „4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141-Službena putovanja”; „4142 -Reprezentacija”; „4143- Komunikacione usluge”, „4149 - Ostale usluge”, „4191 -Izdaci po Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-91/4 od 8. februara 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-427/3 od 28. februara 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-445/3 od 7. marta 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1057/4 od 26. aprila 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1254/3 od 6. juna 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08- 1432/3 od 20. juna 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-1675/3 od 11. jula 2013. godine Materijal
-Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 2349, KO Novi Bar, Opština Bar, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 191/3-13 od 15. januara 2014. godine Materijal
-Zaključak za preusmjeravanje sredstava broj: 08-2541/3 od 14. novembra 2013. godine; Zaključak za preusmjeravanje sredstava broj: 08-2545/3 od 14. novembra 2013. godine; Zaključak za davanje saglasnosti za prenos prava svojine/susvojine na zemljištu u svojini Crne Gore na Crnogorski elektroprenosni sistem, broj: 08-2492/3 od 14. novembra 2013. godine i Informacija o realizaciji zaključaka sa sjednice Vlade Crne Gore od 14. 2. 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 192 Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-2318/4 od 17. oktobra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 209/3-13 od 20. januara 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-3086 od 10. aprila 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 197/5-13 od 22. januara 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-3016/4 od 26.decembra 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-2946/3 od 26.decembra 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-3003/3 od 26.decembra 2013. godine i Izvještaj sa učešća predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na II Samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, u Bukureštu, 26. novembra 2013. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9867 od 6. decembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 20/2-14 od 3. februara 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-43/4 od 23. januara 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 10/2-14 od 12. februara 2014. godine Materijal
-Pregled rashoda pojedinačno po mjesecima i ukupnim rashodima, za period od 1. novembra do 31. decembra 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji propisanoj Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu i to: „ 4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4142 -Reprezentacija”; „4143 - Komunikacione usluge”, „4149 - Ostale usluge” Materijal
-Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 31/2-14 od 18. februara 2014. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4142 - Reprezentacija”; „4143 - Komunikacione usluge”, „4145” - Usluge prevoza” Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 - Reprezentacija”; „4143 - Komunikacione usluge”, „4145” - Usluge prevoza” Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj : 08-401/3 od 27. februara 2014. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-473/3 od 6. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 73/3-14 od 31. marta 2014. godine Materijal
-Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u februaru 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 72/3-14 2. aprila 2014. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 –Reprezentacija”; „4143- Komunikacione usluge”, „4145” -Usluge prevoza”; „4147-Konsultanske usluge, projekti i stud Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 –Reprezentacija”; “4143- Komunikacione usluge”, “4145” -Usluge prevoza”; “4147-Konsultanske usluge, projekti i stud Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-626/3 od 28. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 70/3-14 od 19. maja 2014. godine Materijal
-Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 15. aprila do 1. maja 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 145/2-14 od 19. maja 2014. godine Materijal
-Predlog za davanje saglasnosi za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa unutar turističkog naselja „Kolašin 1450” u zahvatu Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi” - Detaljna razrada lokaliteta „Kolašin 1450” u Kolašinu, investitora „Ski-Resort - Kolašin 1450” A.D. iz Kolašina, koji je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 3. aprila 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 123/3-14 od 20. maj Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj 03-8545 od 14. oktobra 2010. godine i Zaključak Vlade Crne Gore, broj 03-8247 od 1. oktobra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 66/3-14 od 27. maja 2014. godine Materijal
-Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije koji je usvojen na 56. sjednici Vlade od 20. februara 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 49/2-14 od 28. maja 2014. godine Materijal
-Zaključku Vlade Crne Gore broj: 03-42 od 21. januara 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 152/2-14 od 28. maja 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-1667 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 101/3-14 od 29. maja 2014. godine Materijal
-Informacija o broju zaposlenih na neodređeno i na određeno vrijeme u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore na dan 31. decembra 2013. godine i na dan 24. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 99/2-14 od 30. maja 2014. godine Materijal
-Zahtjev Glavnog grada Podgorica broj: 01-031/14-786 od 7. februara 2014. godine, kojima se Glavni grad Podgorica obratio Vladi Crne Gore radi davanja prethodne saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta, označenog kao urbanistička parcela br. V4 u zahvatu DUP-a „Poslovni centar Kruševac – Zona B” - izmjene i dopune u Podgorici, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 121/3-14 od 3. juna 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-759/3 od 10. aprila 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 125/3-14 od 4. juna 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-1185/3 od 19. maja 2014. godin, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 149/2-14 od 4. juna 2014. godine Materijal
-Predlog odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine i odluke o izmjenama statuta Investiciono razvojnog fonda Crne Gore AD na koje je Vlada Crne Gore dala saglasnost na sjednici od 19. maja 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 153/2-14 od 5. juna 2014. godine Materijal
-Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 15. novembra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 76/8-13 od 6. juna 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-508/3 od 13. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-498/2 od 13 marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-608 od 13. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-836/2 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-682/4 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-684/4 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-660/3 od 3. aprila 2014. godine, kojima je pristup do Materijal
-Informacija o statusu privatizacije hotelsko-turističkih preduzeća koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 13. februara 2014. godine, Predlogu Mišljenja na inicijativu Advokatske kancelarije Jovović, Mugoša i Vuković, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 51 i 52 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje je Vlada Crne Gore razmatrala na sjednici od 13. februara 2014. godine, Odluka o usvajanju Finanisjskog plana Radio-difuznog centra doo Podgorica za 2014. g Materijal
-Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti–zemljišta u svojini Crne Gore u Opštini Šavnik, za potrebe realizacije projekta povezivanja elektro energetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom, koji je Vlada Crne Gore razmatrala na sjednici od 27. februara 2014. godine i Predlog mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze („Službeni list CG”, broj 61/13), koju je podnijela NVO MANS iz Po Materijal
-Izvještaj o učešću potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore prof. dr Igora Lukšića na Zapadno-balkanskoj konferenciji u Beogradu, 23. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 215/5-15 od 22. juna 2014. godine Materijal
-Predlog za davanje saglasnosi za uspostavljanje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Kotor, u korist „Terna Crna Gora” d.o.o. i Predlogu Ugovora o ustanovljavanju prava službenosti, koje je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 12. juna 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 154/2-14 od 23. juna 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-576/2 od 25. februara 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 155/2-14 od 23. juna 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-481 od 9. februara 2006. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-8023 od 7. decembra 2006. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem Broj: UP 75/2-14 od 2. jula 2014. godine Materijal
-Informacija o broju lica zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore u periodu maj-jun 2014. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 159/2-14 od 2. jula 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1289/3 od 29. maja 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1406/3 od 12. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1399/2 od 19. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1568/3 od 26. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1514/3 od 26. juna 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 160/2-14 od 22. jula 2014. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111-Neto zarade”, „4122-Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135-Rashodi za gorivo”, „4141-Službena putovanja”; „4142-Reprezentacija”; “4143- Komunikacione usluge”, “4145”-Usluge prevoza”; “4147-Konsultanske usluge, projekti i studije” Materijal
-Akt Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 34/14 od 17. juna 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 181/2-14 od 22. avgusta 2014. godine Materijal
-Rješenja o raspoređivanju službenika/ca Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore: Milutina Kljajevića, Milene Vučinić i Ljiljane Milanović, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 156/4-14 od 10. septembra 2014. godine Materijal
-Mišljenje na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list RCG”, broj 69/03 i „Službeni list CG”, br. 40/08, 73/10, 39/12 i 46/13), koju su podnijeli nosioci tužilačke funkcije u Crnoj Gori, a koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 24. aprila 2014. godine, kojem je pristup sdozvoljen Rješenjem broj: UP 180/2-14 od 11. septembra 2014. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7377 od 4. oktobra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 188/2-14 od 11. septembra 2014. godine Materijal
-Predlog rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore za period 2007-2009. godine, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 27. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 191/2-14 od 17. septembra 2014. godine Materijal
-Odluka o uslovima i načinu vraćanja kredita za rješavanje stambenih potreba Broj: 02-3462 od 3. juna 2004. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 192/2-14 od 17. septembra 2014. godine Materijal
-Zaključak broj: 03-6849 od 25. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 209/2-14 od 3. novembra 2014. godine Materijal
2013
-Saglasnost Užeg kabineta Vlade Crne Gore za učešće Uprave policije na oglasu za prodaju motela „Zlatica” sa pripadajućim zemljištem, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 18/3-13 od 6. marta 2013. godine Materijal
-Akta koja sadrže informaciju o ukupnim rashodima Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore u oktobru, novembru i decembru 2012. godine i januaru i februaru 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji 4 (odnosno 41, 44 i 46) propisanoj Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o Budžetu Crne Gore, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 37/2-13 od 12. aprila 2013. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2388 od 22. novembra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 49/3-13 od 19. aprila 2013. godine Materijal
-Odluka o prodaji akcija Crne Gore u društvu AD »Marina« Bar, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 40/3-13 od 23. aprila 2013. godine Materijal
-Predlog za preusmjeravanje sredstava potrošačke jedinice Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koji je razmatran na sjednici Vlade 28. marta 2013. godine i Predlogu za preusmjeravanje sredstava, koji je razmatran na sjednici Vlade 4. aprila 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 51/3-13 od 13. maja 2013. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-6849 od 25. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 59/3-13 od 15. maja 2013. godine Materijal
-Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Crne Gore Narodnoj Republici Kini, u periodu od 7. aprila 2013. godine do 15. aprila 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 71/2-13 od 29. maja 2013. godine Materijal
-Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa za Prijedlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 72/2-13 od 29. maja 2013. godine Materijal
-Predlog ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i »Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro«, d.o.o. iz Podgorice o dugoročnom zakupu plaže »Plavi horizonti«, koji je usvojen na sjednici Vlade 14. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 62/3-13 od 13. juna 2013. godine Materijal
-Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, dva izvršioca na radnom mjestu samostalni/a savjetnik/ca III u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore broj: 08-002-718/5 od 20. maja 2013. godine; Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore broj: 08-002-718/6 od 20. maja 2013. godine... Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2126/2 od 4. oktobra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 86/4-13 od 18. septembra 2013. godine Materijal
-Zahtjev Uprave policije 01 broj: 370/11-25387 od 27. juna 2011. godine za davanje saglasnosti za učešće na oglasu za prodaju motela »Zlatica« sa pripadajućim zemljištem, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 101/4-13 od 18. septembra 2013. godine Materijal
-Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore predvođene Ivanom Brajovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 11. transportnom, pomorskom i komunikacionom forumu, od 5. do 7. septembra 2013. godine u Istanbulu, Republika Turska, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 142/2-13 od 10. oktobra 2013. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03- 262 od 27. januara 2009. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 141/2-13 od 11. oktobra 2013. godine Materijal
-Zahtjev Evropskog pokreta za odobrenje sredstava za održavanje Kongresa Evropskog pokreta i civilnih društava Jugoistočne Evrope Crna Gora, 21-23.11.2013. godine »Jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima«, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 145/2-13 od 22. oktobra 2013. godine Materijal
-Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih aktivnosti na zemljištu u svojini Crne Gore, »Terni« D.O.O. Crna Gora, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 146/2-13 od 22. oktobra 2013. godine Materijal
-Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnog tijela ili drugog oblika rada (»Sl. list CG« br. 26/12, 34/12 i 27/13), kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 147/2-13 od 22. oktobra 2013. godine Materijal
-Predlog Platforme o učešću crnogorske delegacije koju predvodi ministar finansija dr Radoje Žugić, na redovnom Jesenjem zasijedanju Svjetske banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, od 10. do 15. oktobra 2013. godine, Vašington, SAD, kome je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 149/2-13 od 22. oktobra 2013. godine Materijal
-Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1959/3 od 4. oktobra 2012. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2130/2 od 4. oktobra 2012. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 150/2-13 od 25. oktobra 2013. godine Materijal
-Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 1. jula 2012. godine do 20. septembra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 134/4-13 od 29. oktobra 2013. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?