Spisak javnih funkcionera i u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i njihovih zarada

Objavljeno: 12.05.2021. 14:10
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
 1. Milojko Spajić, predsjednik Vlade 
 2. mr Dragoljub Nikolić, generalni sekretar Vlade
 3. mr Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 4. mr Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 5. dr Srđan Pavićević, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 6. Nik Gjeloshaj, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja
 7. Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih
 8. Branko Krvavac, šef Kabineta predsjednika Vlade
 9. Milena Milović, savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku
 10. Milica Perišić, savjetnica predsjednika Vlade za vanjske poslove
 11. mr Jovana Bojović, savjetnica predsjednika Vlade i rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću
 12. Vučić Ćetković, savjetnik predsjednika Vlade za kulturu i mlade
 13. Veliša Jovanović, savjetnik predsjednika Vlade za medije
 14. Tanja Musterović, zamjenica šefa Kabineta predsjednika Vlade
 15. Ana Dulović, savjetnica predsjednika Vlade za digitalne medije
 16. mr Todor Goranović, savjetnik predsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu
 17. Irena Vućić Popović, zamjenica generalnog sekretara Vlade
 18. Sandra Radević, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 19. Božidar Radinović, savjetnik za digitalne medije potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove 
 20. Milica Kaluđerović, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 21. Marija Nikčević, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 22. prof. dr Milan M. Popović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 23. Hermin Šabotić, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 24. Nihad Rastoder, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 25. mr Renata Milutinović, savjetnica potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 26. Mirjana Maslovar, savjetnica potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 27. mr Albert Bikaj, savjetnik za odnose s javnošću potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku
 28. Sanja Jokić, savjetnica potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
 29. Dragan Vukić, savjetnik za kapitalne projekte i investicije potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
 30. Milan Jančić, savjetnik potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
 31. Maša Stevović, savjetnica za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
 32. Simeun Raonić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
 33. Almedina Vukić, v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 34. Katarina Peković, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 35. Dušica Vuković, rukovoditeljka Kancelarije za komunikaciju sa građanima.

Ažurirano: 15. april 2024. godine

Zarade javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

Zarade javnih funkcionera

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?