Spisak javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i liste obračuna njihovih zarada

Objavljeno: 12.05.2021. 14:10
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
 1. Milojko Spajić, predsjednik Vlade 
 2. mr Dragoljub Nikolić, generalni sekretar Vlade
 3. mr Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 4. mr Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 5. dr Srđan Pavićević, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 6. Nik Gjeloshaj, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja
 7. Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih
 8. Branko Krvavac, šef Kabineta predsjednika Vlade
 9. Milena Milović, savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku
 10. Milica Perišić, savjetnica predsjednika Vlade za vanjske poslove
 11. mr Jovana Bojović, savjetnica predsjednika Vlade i rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću
 12. Vučić Ćetković, savjetnik predsjednika Vlade za kulturu i mlade
 13. Veliša Jovanović, savjetnik predsjednika Vlade za medije
 14. Tanja Musterović, zamjenica šefa Kabineta predsjednika Vlade
 15. Dušica Vuković, rukovoditeljka Kancelarije za komunikaciju sa građanima
 16. Irena Vućić Popović, zamjenica generalnog sekretara Vlade
 17. Sandra Radević, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 18. Božidar Radinović, savjetnik za digitalne medije potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove 
 19. Milica Kaluđerović, savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
 20. prof. dr Milan M. Popović, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 21. Hermin Šabotić, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 22. Hana Medojević, savjetnica potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju
 23. mr Renata Milutinović, savjetnica potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 24. Mirjana Maslovar, savjetnica potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu
 25. mr Albert Bikaj, savjetnik za odnose s javnošću potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku
 26. Sanja Jokić, savjetnica potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade
 27. Jelena Krivokapić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade
 28. Simeun Raonić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
 29. Nada Vojvodić, v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljke Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU
 30. Almedina Vukić, v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 31. Valentina Pavličić, rukovoditeljka Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava - Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Liste obračuna zarada javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

Liste obračuna zarada

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?