Spisak javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i liste obračuna njihovih zarada

Objavljeno: 12.05.2021. 14:10
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
 1. Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore
 2. Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore
 3. Božo Milonjić, generalni sekretar Vlade Crne Gore
 4. Nikola Kandić, zamjenik generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 5. Ivana Malović, šefica Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
 6. Ivan Šikmanović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja
 7. Andrijana Đordan, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore, rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću
 8. Dejan Abazović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za informacione tehnologije
 9. Ananije Jovanović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za medije
 10. Maida Garčević, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za manjine
 11. Gordana Radović, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za ekonomska pitanja
 12. Ana Surjan, zamjenica šefa Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
 13. Vanja Radević, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku
 14. Ana Rašović, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku
 15. Filip Adžić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala
 16. Miloš Perišić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za medije i odnose s javnošću
 17. Miodrag Laković, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za nacionalnu bezbjednost
 18. Zorka Kordić, glavni pregovarač sa Evropskom unijom
 19. Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača
 20. Ivana Gliščević-Đurović, zamjenik glavnog pregovarača
 21. Milutin Kljajević, rukovodilac Kancelarije za komunikaciju s građanima
 22. Valentina Pavličić, rukovodilac Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava - Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 23. 23. Vera Mijatović, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za planiranje
 24. Simeun Raonić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
 25. Nada Vojvodić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU
 26. Žana Praščević Milačić, v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 27. Almedina Vukić, v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 28. Ivana Vujošević, savjetnik glavnog pregovarača
 29. Dragana Marković, savjetnik glavnog pregovarača
 30. Nada Pejović, savjetnik glavnog pregovarača
 31. Tatjana Bulajić-Vučinić, savjetnik zamjenika glavnog pregovarača
 32. Bojan Vujović, savjetnik zamjenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora u Sektoru za evropske fondove

Liste obračuna zarada javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu predsjednika Vlade Crne

Liste obračuna zarada
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?