Spisak javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i liste obračuna njihovih zarada

Objavljeno: 12.05.2021. 14:10
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
 1. Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore
 2. Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore
 3. Žana Praščević Milačić, generalna sekretarka Vlade Crne Gore
 4. Nikola Kandić, zamjenik generalne sekretarke Vlade Crne Gore
 5. Ivana Malović, šefica Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
 6. Ivan Šikmanović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za pravna pitanja
 7. Dejan Abazović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za informacione tehnologije
 8. Ananije Jovanović, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za medije
 9. Maida Garčević, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za manjine
 10. Vanja Radević, savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore za vanjsku politiku
 11. Ana Samardžić, savjetnica predsjednika Vlade za urbanizam
 12. Ana Surjan, zamjenica šefice Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
 13. Ana Rašović, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju organizaciju i kadrovsku politiku
 14. Filip Adžić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za unutrašnju politiku, bezbjednost, borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala
 15. Miloš Perišić, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za medije i odnose s javnošću
 16. Miodrag Laković, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za nacionalnu bezbjednost
 17. Ivo Šoć, savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja
 18. Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropskom unijom
 19. Marko Mrdak, zamjenik glavne pregovaračice
 20. Bojan Vujović, zamjenik glavnog pregovarača – nacionalni IPA koordinator
 21. Milutin Kljajević, rukovodilac Kancelarije za komunikaciju s građanima
 22. Valentina Pavličić, rukovoditeljka Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava - Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 23. Tijana Ivančević, v. d. pomoćnice generalne sekretarke Vlade Crne Gore - rukovoditeljke Sektora za poslove Vlade
 24. Simeun Raonić, pomoćnik generalne sekretarke Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
 25. Nada Vojvodić, pomoćnica generalne sekretarke Vlade - rukovoditeljka Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU
 26. Almedina Vukić, v.d. pomoćnica generalne sekretarke Vlade Crne Gore
 27. Ivana Vujošević, savjetnica glavne pregovaračice
 28. Dragana Marković, savjetnica glavne pregovaračice
 29. Nada Pejović, savjetnik glavne pregovaračice
 30. Tatjana Bulajić-Vučinić, savjetnica zamjenika glavne pregovaračice
 31. Irena Bošković, savjetnica zamjenika glavnog pregovarača - nacionalnog IPA koordinatora u Sektoru za evropske fondove

Liste obračuna zarada javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

Liste obračuna zarada

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?