Spisak javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore i liste obračuna njihovih zarada

Objavljeno: 12.05.2021. 14:10
Ovaj članak sadrži listu dokumenata
 1. Dritan Abazović, predsjednik Vlade 
 2. Vladimir Joković, potpredsjednik Vlade za ekonomski sistem i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 3. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija
 4. Zoran Miljanić, ministar bez portfelja  
 5. Boris Marić, generalni sekretar Vlade
 6. Ilir Harasani, zamjenik generalnog sekretara Vlade
 7. Ana Rašović, šefica Kabineta predsjednika Vlade
 8. Sergej Sekulović, savjetnik predsjednika Vlade za unutrašnju politiku i politički sistem
 9. Đorđe Radulović, savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku
 10. Miloš Perišić, savjetnik predsjednika Vlade za medije
 11. Ivo Šoć, savjetnik predsjednika Vlade za pravna pitanja
 12. Radivoje Koprivica, savjetnik predsjednika Vlade za digitalne medije
 13. Jovana Bojović, savjetnica predsjednika Vlade - rukovoditeljka Službe za odnose s javnošću
 14. Marija Krgović, savjetnica predsjednika Vlade za investicije
 15. Jelena Petrović, zamjenica šefice Kabineta predsjednika Vlade
 16. Dušica Vuković, rukovoditeljka Kancelarije za komunikaciju sa građanima
 17. Irma Selmanović, savjetnica potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
 18. Emina Mujević Kara, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj
 19. Izet Ćorović, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj
 20. Vladimir Pavićević, savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem
 21. Slađana Kaluđerović, savjetnica potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem
 22. Marko Perunović,  savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem
 23. Jelena Krivokapić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade
 24. Simeun Raonić, pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
 25. Nada Vojvodić, pomoćnica generalnog sekretara Vlade - rukovoditeljka Sektora za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja EU
 26. Almedina Vukić, v.d. pomoćnica generalnog sekretara Vlade Crne Gore
 27. Valentina Pavličić, rukovoditeljka Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava - Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Liste obračuna zarada javnih funkcionera u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

Liste obračuna zarada

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?