Spisak službenika i namještenika u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

 • Aleksandar Klikovac, načelnik Odsjeka za protoklarne poslove
 • Aleksandar Nikčević, šef Grupe za unutrašnje tržište i sektorske politike u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Aleksandra Bošković, samostalni savjetnik ISektoru za kordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike/Odsjek za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Aleksandra Pavićević, samostalni savjetnik III u Kabinetu potpredsjednika Vlade
 • Alen Adžović, samostalni referent
 • Almasa Feratović, samostalni referent - tehnički sekretar u Kabinetu potpredsjednika Vlade
 • Amina Bajrović-Kuč, samostalni savjetnik u Grupi za unutrašnje tržište i sektorske politike u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Ana Aranitović, samostalni savjetnik II u Grupi infrastrukturne projekta u Odsjeku za koordinaciju podrške EU
 • Ana Ivanović, samostalni savjetnik II u Službi za finansijske poslove
 • Ana Markuš, samostalni savjetnik II u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja u Sektoru za evropske fondove
 • Ana Raičević, samostalni savjetnik I, prevodilac u Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Ana Raičević, samostalni savjetnik II u Službi za finansijske poslove
 • Andrea Popović, samostalni savjetnik u Grupi za programiranje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 • Andrej Orlandić, načelnik u Odsjeku za sektorske politike EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Andrijana Čanović, samostalni savjetnik II  u Grupi za unutrašnje tržište i sektorske politike u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Andrijana Rujović, samostalni savjetnik II - prevodilac za italijanski jezik
 • Anđela Kaluđerović-Vuković, samostalni savjetnik III u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Anđela Medenica, šef Biroa za online komunikaciju i kordinaciju
 • Anđela Šćepanović, samostalni savjetnik III u Sektoru za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji
 • Anita Beriša, samostalni savjetnik u Grupi za programe sa državama nečlanicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Anita Kurgaš, savjetnik II u Grupi za programiranje IPE u Odsjeku za koordinaciju podrške EU
 • Anja Bošković, samostalni savjetnik u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Arta Ljuljanović, šef u Grupi za nadgledanje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 • Baćko Vujović, viši referent
 • Balša Banjević, viši savjetnik III u Sektoru za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji
 • Biljana Marić, sekretar Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
 • Bogdan Stijepović, samostalni referent – vozač u Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Bojan Tatar, samostalni referent - vozač
 • Bojan Tenjović, samostalni savjetnik II u Grupi za nadgledanje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 • Bojana Ćupić, samostalni referent -fotograf u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Bojana Mijanović, samostalni savjetnik II - prevodilac za francuski jezik
 • Dalibor Radojević, samostalni referent - vozač
 • Danijela Radulović, sekretar Komisije za ekonomski politiku i finansijski sistem
 • Danilo Radusinović, samostalni savjetnik II u Birou za online komunikaciju i kordinaciju
 • Danka Bašanović, samostalni savjetnik II u Birou za online komunikaciju i koordinaciju
 • Danka Vukčević, savjetnik u Službi za pravne i opšte poslove
 • Darko Mijušković, samostalni savjetnik - dizajner u Birou za informisanje domaće javnosti
 • Dejan Mijović, samostalni referent - video snimatelj u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Dejan Paljević, samostalni referent - vozač
 • Dijana Nuculović, rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove
 • Dijana Vujošević, samostalni savjetnik u Birou za informisanje domaće javnosti
 • Dragana Đoković, samostalni savjetnik I u Sektoru za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike / Odsjek za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Dragana Prentić, savjetnik u Odsjeku za prevodilačke poslove
 • Duško Živković, samostalni referent - aviomehaničar - letač (vazduhoplovno tehnički kontrolor AMS - avion, motor i sisteme
 • Eva Begović, samostalni referent u Kancelariji za evropske integracije
 • Gordana Đurković, samostalni savjetnik u Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem
 • Gordana Pleskonjić, samostalni savjetnik za pripremu sjednica Vlade
 • Grozdana Hadžiristić, samostalni savjetnik u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja
 • Igor Dabović, samostalni referent - vozač generalnog sekretara
 • Ilija Mugoša, savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Ilija Stijepović, samostalni referent - vozač
 • Irena Bošković, šef u Grupi za programe sa državama nečlanicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Isidora Filipović, samostalni savjetnik II u Grupi za programiranje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 • Isidora Perović, samostalni savjetnik III u Grupi za ekonomske kriterijume, ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku, Odsjek za sektorske politike
 • Ivan Barac, samostalni referent - upisničar
 • Ivana Čvorović, samostalna savjetnica u Grupi za planiranje i koordinaciju procesa prevođenja Kancelarije za evropske integracije
 • Ivana Đinović, rukovodilac Službe za finansijske poslove
 • Ivana Sekulić, samostalni savjetnik u Sektoru za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji
 • Ivona Jovanović, samostalni referent - tehnički sekretar potpredsjednika Vlade
 • Jasmin Radončić, samostalni referent - kurir
 • Jasmina Radulović, samostalni referent u Komisiji za kadrovska i administrativna
 • Jasna Bulatović, samostalni savjetnik u Grupi za programe s državama članicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske
 • Jelena Dragaš, samostalni savjetnik u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Jelena Dragović, samostalni savjetnik III u Birou za online komunikaciju i kordinaciju
 • Jelena Glomazić, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Jelena Janković, šef Biroa za intetrnet
 • Jelena Martinović, samostalni savjetnik u Službi za pravne i opšte poslove
 • Jelena Radonjić, viši savjetnik III u Grupi za nadgledanje Ipe
 • Jelena Radulović, šef u Grupi za stručnu i jezičku redakturu i terminologiju u Odsjeku za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Jelena Rašović, samostalni savjetnik III u Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Jelena Samardžić-Kotri, šef u Grupi za planiranje i koordinaciju procesa prevođenja u Odsjeku za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Jelena Vuković, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Jovana Bojović, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Kitka Moštrokol, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Kosta Jauković, samostalni savjetnik I za izradu zaključaka i zapisnika Vlade u Sektoru za poslove Vlade
 • Kristina Perazić, samostalni savjetnik II u Odsjeku za praćenje relaizacije startegija kojima se utvrđuju javne politike
 • Lazar Vlaović, viši savjetnik III u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Lidija Bojanić, viši savjetnik III u Kancelariji za komunikacije sa građanima
 • Lidija Peković, samostalni referent - upisničar
 • Luka Dedić, samostalni savjetnik u Grupi za infrastrukturne oblasti, Odsjek za sektorske politike EU
 • Luka Koprivica, samostalni savjetnik II u Grupi za stručnu i jezičku redakturu i terminologiju u Odsjeku za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Luka Stanković, šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Ljiljana Milanović, samostalni referent
 • Ljubinka Ćeranić, samostalni referent
 • Maja Goranović, samostalni referent
 • Maja Pavićević, samostalni referent - upisničar u Službi za pravne i opšte poslove
 • Marija Mašulović, samostalni savjetnik I u Sektoru za poslove Vlade
 • Marija Vujošević, samostalni savjetnik II u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Marijana Dragićević, samostalni savjetnik u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Marina Ivanović, samostalni referent - glavni knjigovođa - kontista - bilansista u Službi za finansijske poslove
 • Marina Milošević, samostalni referent
 • Marko Dragaš, šef u Grupi za infrastrukturne projekte u Odsjeku za koordinaciju podrške EU
 • Martina Prelević, samostalni savjetnik II u Službi za finansijske poslove
 • Melisa Pepić, samostalni savjetnik u Birou za intetrnet
 • Melita Rastoder-Ljajić, šef u Grupi za infrastrukturne oblasti u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Merima Feratović, viši savjetnik III u Kancelariji za komunikacije sa građanima
 • Milan Stanišić, šef Biroa za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Milanka Ivanović, samostalni referent u Kancelariji za komunikacije sa građanima
 • Milena Darmanović, samostalni savjetnik - prevodilac za engleski jezik
 • Milena Iličković-Adžić, samostalni savjetnik u Grupi za programe s državama članicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Milena Lučić, samostalni savjetnik u Birou za informisanje domaće javnosti
 • Milena Tomašević, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Milena Vučinić, samostalni savjetnik za praćenje materijala na koje Vlada daje mišljenje ili saglasnost
 • Milica Abramović-Radivojkov, šef u Grupi za programiranje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 • Milica Mirković, viši savjetnik III u Odsjeku za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Milica Mujović, samostalni savjetnik II u Odsjeku za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Milica Perković, samostalni savjetnik – lektor
 • Milica Smolović, samostalni savjetnik u Službi za pravne i opšte poslove
 • Miloš Boljević, samostalni referent kurir - vozač
 • Miloš Damjanović, viši savjetnik III u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja
 • Miloš Radonjić, načelnik u Odsjeku za politička pitanja EU u Sektoru  za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Miloš Vuksanović, samostalni referent - kurir
 • Milutin Nikolić, samostalni savjetnik - dispečer
 • Miodrag Račeta, načelnik u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Miomir Drljević, viši savjetnik III u Odsjeku za politička pitanja EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Mira Radulović, šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Mirjana Bojić, samostalni savjetnik - prevodilac za engleski jezik
 • Mirjana Todorović, samostalni referent - tehnički sekretar u Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Mladen Popović, viši savjetnik III u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Muamer Kajić, samostalni referent - vozač
 • Nataša Vukadinović, savjetnik u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Nebojša Kovačević, samostalni referent - vozač
 • Nenad Kalezić, samostalni referent - video snimatelj u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Nevena Popović, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Nevenka Bulajić - samostalni savjetnik II - prevodilac za francuski jezik
 • Nevenka Vulićević, načelnik u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU,
 • Nikola Asanović, samostalni referent - vozač u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Nikolina Goranović, viši savjetnik III u u Grupi za infrastrukturne oblasti u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Nina Vujović, savjetnik generalnog sekretara Vlade
 • Nina Vukotić, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Novak Laketić, samostalni referent - kurir- vozač
 • Pavle Jokić, samostalni savjetnik za saradnju sa Skupštinom i drugim organima
 • Pavle Ljesar, samostalni savjetnik - vođa vazduhoplova kapetan
 • Petar Prlja, samostalni referent - video snimatelj u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Rada Papović, samostalni savjetnik u Birou za intetrnet
 • Rade Spasojević, šef Biroa za informisanje domaće javnosti
 • Rajko Stojanović, samostalni referent - blagajnik u Službi za finansijske poslove
 • Ranko Andrijašević - načelnik Odsjeka za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Ranko Raičević, rukovodilac Službe za informatičku podršku
 • Renata Krkotić, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Sandra Čejović, savjetnik u Birou za upravljanje i podršku informatičkih sistema Vlade
 • Sandra Đonović, samostalni savjetnik u Odsjeku za politička pitanja EU u Sektoru  za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Sandra Madžarović, šef Biroa za informisanje inostrane javnosti
 • Sanja Vujošević, šef u Grupi za ekonomske kriterijume, ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Saša Matić, samostalni referent - fotograf u Birou za foto i video snimanje i medijsku dokumenta
 • Saša Stanković, samostalni referent - vozač
 • Saška Fatić, samostalni referent u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Senka Vujičić, samostalni referent u Kancelariji za komunikacije sa građanima
 • Snežana Pajović, samostalni savjetnik II u Službi za pravne i opšte poslove
 • Snežana Papović, samostalni savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Snežana Šćepanović, savjetnik generalnog sekretara Vlade
 • Srđan Ćetković, šef u Grupi za programe s državama članicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Svetlana Kumburović, samostalni savjetnik II u Odsjeku za politička pitanja EU, Sektor za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Tamara Srzentić, načelnik Odsjeka za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Tamara Volkov, samostalni savjetnik - prevodilac za engleski jezik
 • Tanja Zejak, samostalni referent - tehnički sekretar u Sektoru ya poslove protokola
 • Tatjana Bošković, načelnik u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja u Sektoru za evropske fondove
 • Tatjana Jaćimović, samostalni referent u Komisiji za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
 • Tatjana Tomić, samostalni savjetnik II u Grupi za stručnu i jezičku redakturu i terminologiju u Odsjeku za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Tijana Rakočević, samostalni savjetnik - lektor
 • Tina Bukvić, šef Biroa za upravljanje i podršku informatičkih sistema Kancelarija za evropske integracije
 • Valentina Stijović, samostalni savjetnik III u Odsjeku za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 • Vanja Banović, samostalni savjetnik II u Grupi za ekonomske za ekonomske kriterijume, ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 • Vanja Janjušević, savjetnica u Kabinetu predsjednika Vlade
 • Velimir Maraš, samostalni referent - kurir
 • Veselin Lakić, samostalni savjetnik u Odsjeku za protoklarne poslove
 • Veselin Šćepanović, samostalni savjetnik II u Grupi za programe s državama članicama EU u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Sektoru za evropske fondove
 • Vesna Gogić, sekretar Komisije za kadrovska i administrativna pitanja
 • Vladan Pejović, samostalni savjetnik II - za planiranje i razvoj softvera u Birou za upravljanje i podršku informatičkih sistema Kancelarija za evropske integracije
 • Vladana Nilević, referent - arhivar
 • Vladimir Dragović, samostalni referent - upisničar
 • Zlatko Majić, samostalni savjetnik II u Birou za upravljanje i podršku informatičkih sistema Vlade
 • Zoran Ljajčaj, viši savjetnik III u Kancelariji za komunikacije sa građanima
 • Zvezdan Vukanović, samostalni savjetnik u Birou za informisanje domaće javnosti
 • Željka Milovanović, samostalni referent - tehnički sekretar generalnog sekretara

Ažurirano: 13. decembar 2021. godine

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?