Spisak službenika i namještenika u Generalnom sekretarijatu Vlade i u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

 1. Milica Abramović-Radivojkov – šef u Grupi za programiranje IPA u Kancelariji za evropske integracije
 2. Alen Adžović – samostalni referent
 3. Ranko Andrijašević – načelnik Odsjeka za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
 4. Ana Aranitović – samostalni savjetnik II u Grupi infrastrukturne projekta u Odsjeku za koordinaciju podrške EU
 5. Nikola Asanović - samostalni referent
 6. Amina Bajrović-Kuč – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 7. Vanja Banović – viši savjetnik III u Kancelariji za evropske integracije
 8. Balša Banjević – viši savjetnik III
 9. Ivan Barac – samostalni referent - upisničar
 10. Danka Bašanović – samostalni savjetnik II u Službi za odnose s javnošću
 11. Eva Begović – samostalni referent u Kancelariji za evropske integracije
 12. Anita Beriša – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 13. Lidija Bojanić – viši savjetnik III u Kancelariji za komunikaciju s građanima
 14. Mirjana Bojić – samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik
 15. Jovana Bojović – savjetnik u Kabinetu
 16. Miloš Boljević – samostalni referent - kurir - vozač
 17.  Aleksandra Bošković – rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove
 18. Anja Bošković – samostalni savjetnika I
 19. Irena Bošković – šef u Grupi za programe sa državama nečlanicama EU u Kancelariji za evropske integracije
 20. Tatjana Bošković – načelnik u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja u Kancelariji za evropske integracije
 21. Renata Branković – savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 22. Tina Bukvić – šef Biroa
 23. Nevenka Bulajić – samostalni savjetnik II
 24. Jasna Bulatović – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 25. Andrijana Čanović – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 26. Sandra Čejović – savjetnik I
 27. Ivana Čvorović – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 28. Ljubinka Ćeranić – samostalni referent
 29. Srdjan Ćetković – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 30. Bojana Ćupić – samostalni referent - fotograf
 31. Igor Dabović – samostalni referent - vozač
 32. Miloš Damjanović – Viši savjetnik III u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja
 33. Milena Darmanović – samostalni savjetnik I
 34. Luka Dedić – samostalni savjetnik I u Grupi za infrastrukturne oblasti, Odsjek za sektorske politike EU
 35. Jelena Dragaš – samostalni savjetnik I
 36. Marko Dragaš – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 37. Marijana Dragićević – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 38. Jelena Dragović – samostalni savjetnik III
 39. Vladimir Dragović – samostalni referent - upisničar
 40. Miomir Drljević – Viši savjetnik III u Odsjeku za politička pitanja EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 41. Ivana Đinović – samostalni savjetnik III
 42. Dragana Đoković – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 43. Sandra Đonović – samostalni savjetnik II
 44. Gordana Đurković – samostalni savjetnik II
 45. Saška Fatić – samostalni referent
 46. Almasa Feratović – samostalni referent - tehnički sekretar
 47. Merima Feratović - viši savjetnik III
 48. Isidora Filipović – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 49. Jelena Glomazić – savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 50. Vesna Gogić – sekretar Komisije za kadrovska i administrativna pitanja
 51.  Maja Goranović – samostalni referent
 52. Nikolina Goranović – viši savjetnik III u u Grupi za infrastrukturne oblasti u Odsjeku za sektorske politike u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 53. Grozdana Hadži-Ristić – samostalni savjetnik I u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja
 54. Milena Iličković-Adžić – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 55. Marina Ivanović – samostalni referent - glavni knjigovođa - kontista bilansista
 56. Milanka Ivanović – samostalni referent u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 57. Tatjana Jaćimović – samostalni referent u Komisiji za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku
 58. Milan Janinović – samostalni referent
 59. Jelena Janković – šef Biroa za internet
 60. Vanja Janjušević – savjetnik u Kabinetu
 61. Kosta Jauković – samostalni savjetnik I - za izradu zaključaka i zapisnika Vlade
 62. Pavle Jokić – samostalni savjetnik I - za saradnju sa Skupštinom i drugim organima
 63. Ivona Jovanović – samostalni referent - tehnički sekretar
 64. Muamer Kajić – samostalni referent
 65. Nenad Kalezić – samostalni referent - kamerman
 66. Aleksandar Klikovac – načelnik Odsjeka za protokolarne poslove
 67. Luka Koprivica – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 68. Nebojša Kovačević – samostalni referent - vozač
 69. Svetlana Kumburović – samostalni savjetnik II u Odsjeku za politička pitanja EU, Sektor za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 70. Anita Kurgaš – savjetnik II u Grupi za programiranje IPA u Odsjeku za koordinaciju podrške EU
 71. Novak Laketić – samostalni referent - kurir - vozač u Službi za odnose s javnošću
 72. Veselin Lakić – samostalni savjetnik I
 73. Nada Lalić – načelnik Odsjeka za prevodilačke poslove
 74. Milena Lučić – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 75. Zoran Ljajčaj – samostalni savjetnik III
 76. Pavle Ljesar – samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan
 77. Arta Ljuljanović – šef u Grupi za nadgledanje IPA u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije
 78. Sandra Madžarović – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 79. Zlatko Majić – viši savjetnik III
 80. Velimir Maraš – samostalni referent
 81. Biljana Marić – sekretar Komisije za politički sistem - unutrašnju i vanjsku politiku
 82. Nataša Marinović – šef Biroa za informisanje inostrane javnosti
 83. Ana Markuš – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 84. Jelena Martinović – samostalni savjetnik III
 85. Marija Mašulović – samostalni savjetnik III
 86. Saša Matić – samostalni referent - fotograf
 87. Anđela Medenica – šef Biroa za online komunikaciju i koordinaciju
 88. Bojana Mijanović – samostalni savjetnik II - prevodilac za francuski jezik
 89. Dejan Mijović – samostalni referent - kamerman
 90. Darko Mijušković – samostalni savjetnik I - grafički dizajner u Službi za odnose s javnošću
 91. Ljiljana Milanović – samostalni referent
 92. Marina Milošević – samostalni referent
 93. Željka Milošević – samostalni referent - tehnički sekretar generalnog sekretara
 94. Željka Milovanović – samostalni referent - tehnički sekretar
 95. Kitka Moštrokol - savjetnik u Kabinetu
 96. Ilija Mugoša – savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 97. Milica Mujović – samostalni savjetnik III
 98. Aleksandar Nikčević – šef Grupe za unutrašnje tržište i sektorske politike u Kancelariji za evropske integracije
 99. Milutin Nikolić – samostalni savjetnik I - dispečer
 100. Vladana Nilević - referent - arhivar
 101. Dijana Nuculović – samostalni savjetnik I
 102. Aleksandar Obradović – samostalni savjetnik I
 103. Andrej Orlandić – načelnik u Odsjeku za sektorske politike EU u Kancelariji za evropske integracije
 104. Snežana Pajović – samostalni savjetnik II
 105. Dejan Paljević – samostalni referent - vozač
 106. Rada Papović – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 107. Snežana Papović - savjetnik u Kabinetu
 108. Aleksandra Pavićević - viši savjetnik III
 109. Maja Pavićević – samostalni referent
 110. Vladan Pejović – samostalni savjetnik II
 111. Lidija Peković – samostalni referent - upisničar
 112. Melisa Pepić – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 113. Kristina Perazić – samostalni savjetnik II
 114. Milica Perković – samostalni savjetnik I - lektor
 115. Isidora Perović – samostalni savjetnik III u Grupi za ekonomske kriterijume, ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku, Odsjek za sektorske politike
 116. Gordana Pleskonjić – samostalni savjetnik I - za pripremu sjednica Vlade
 117. Andrea Popović – samostalni savjetnik I u Grupi za programiranje IPA u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Sektoru za evropske fondove
 118. Mladen Popović – viši savjetnik III
 119. Nevena Popović - savjetnik u Kabinetu
 120. Martina Prelević - samostalni savjetnik II
 121. Dragana Prentić – savjetnik I
 122. Petar Prlja – samostalni referent u Službi za odnose s javnošću
 123. Miodrag Račeta – načelnik u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Kancelariji za evropske integracije
 124. Vanja Radević – samostalni savjetnik I
 125. Dalibor Radojević – samostalni referent - vozač
 126. Jasmin Radončić – samostalni referent - kurir
 127. Jelena Radonjić – Viši savjetnik III u Grupi za nadgledanje IPA
 128. Miloš Radonjić – načelnik u Odsjeku za politička pitanja EU u Kancelariji za evropske integracije
 129. Danijela Radulović – sekretar Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem
 130. Jasmina Radulović – samostalni referent u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja
 131. Jelena Radulović – šef u Grupi za stručnu i jezičku redakturu i terminologiju u Kancelariji za evropske integracije
 132. Mira Radulović – šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Kancelariji za evropske integracije
 133. Danilo Radusinović - samostalni savjetnik II
 134. Ana Raičević – samostalni savjetnik II
 135. Ana Raičević – samostalni savjetnik I - prevodilac
 136. Ranko Raičević – rukovodilac Službe za informatičku podršku
 137. Tijana Rakočević - samostalni savjetnik III - lektor
 138. Melita Rastoder-Ljajić – samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije
 139. Jelena Rašović – samostalni savjetnik III
 140. Jelena Samardžić-Kotri – šef u Grupi za planiranje i koordinaciju procesa prevođenja u Kancelariji za evropske integracije
 141. Ana Savjak – šef u Grupi za programe s državama članicama EU u Kancelariji za evropske integracije
 142. Ivana Sekulić - samostalni savjetnik I
 143. Milica Smolović - samostalni savjetnik II
 144. Rade Spasojević – šef Biroa za informisanje domaće javnosti
 145. Tamara Srzentić – načelnik Odsjeka za prećenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike
 146. Milan Stanišić – šef Biroa za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju
 147. Luka Stanković – šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Kancelariji za evropske integracije
 148. Saša Stanković – samostalni referent - vozač
 149. Bogdan Stijepović – samostalni referent - vozač
 150. Ilija Stijepović – samostalni referent - vozač
 151. Valentina Stijović – samostalni savjetnik III
 152. Rajko Stojanović – samostalni referent - blagajnik
 153. Monika Tošić – samostalni savjetnik I
 154. Mustafa Šahmanović – samostalni savjetnik I
 155. Anđela Šćepanović – samostalni savjetnik III
 156. Snežana Šćepanović – savjetnik generalnog sekretara Vlade
 157. Veselin Šćepanović – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 158. Ivo Šoć – samostalni savjetnik I
 159. Bojan Tatar – samostalni referent - vozač
 160. Bojan Tenjović – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 161. Milena Tomašević – savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 162. Tatjana Tomić – samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije
 163. Lazar Vlaović - viši savjetnik III
 164. Tamara Volkov – samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik
 165. Milena Vučinić – samostalni savjetnik I - za praćenje materijala na koje Vlada daje mišljenje i saglasnost
 166. Ana Vučković – samostalni savjetnik I - za slobodan pristup informacijama
 167. Senka Vujičić – samostalni referent za poslove dokumentacije i statistike u Kancelariji za komunikaciju s građanima
 168. Dijana Vujošević – samostalni savjetnik III u Službi za odnose s javnošću
 169. Marija Vujošević – samostalni savjetnik II
 170. Sanja Vujošević – šef u Grupi za ekonomske kriterijume - ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku u Kancelariji za evropske integracije
 171. Baćko Vujović – viši namještenik I
 172. Bojan Vujović – načelnik u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije
 173. Nina Vujović – savjetnik generalnog sekretara Vlade
 174. Nataša Vukadinović – savjetnik I
 175. Zvezdan Vukanović – samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 176. Danka Vukčević – samostalni savjetnik I
 177. Nina Vukotić – savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
 178. Anđela Kaluđerović-Vuković – Samostalni savjetnik III u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU
 179. Jelena Vuković – savjetnik u Kabinetu
 180. Miloš Vuksanović – samostalni referent - kurir
 181. Nevenka Vulićević – načelnik u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Kancelariji za evropske integracije
 182. Tanja Zejak – samostalni referent - tehnički sekretar
 183. Jugoslava Žarić – savjetnik I u Službi za odnose s javnošću
 184. Duško Živković – samostalni referent - aviomehaničar - letač (vazduhoplovno tehnički kontrolor za AMS - avion, motor i sisteme)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?