Intenziviraćemo rad na ispunjenju svih obaveza iz Poglavlja 27

Objavljeno: 28.10.2021. 11:47 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

„Naš cilj je da, intenziviranjem rada na sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - Životna sredina i klimatske promjene, ispunimo sve obaveze koje je EU definisala u tom poglavlju. Upravo zato u narednom periodu moramo, svi zajedno, pružiti maksimum u pogledu realizacije i praćenja sprovođenja ovih 251 aktivnosti“, kazao je šef Radne grupe za 27. Poglavlje – Životna sredina i klimatske promjene, prof. dr Danilo Mrdak.

Danas je održana konstitutivna sjednica Radne grupe na kojoj su razmatrani predlog Mape puta za to poglavlje, ocjene iz izvještaja EK za 2021, kao i Poslovnik o radu.

„Imajući u vidu da smo tokom proteklog perioda uložili značajne napore i nastavili rad na prikupljanju podataka sa ciljem identifikovanja potencijalnih Natura 2000 područja, da smo donijeli odluku o državnom vlasništvu Ulcinjske solane, proglasili prvo zaštićeno područje u moru i nominovali bukove šume unutar NP Biogradska gora za uvrštavanje na UNESCO listu svjetske baštine, ovogodišnja ocjena EK je da postoji ograničeni godišnji napredak i određena spremnost za članstvo u poglavlju 27“, kazao je prof. dr Mrdak.

On je istakao da Izvještaj EK potcrtava i brojne izazove u ovoj oblasti i daje smjernice u pravcu njihovog prevazilaženja, na čemu će Radna grupa i nadležne institucije, zajedno sa civilnim sektorom, raditi, kroz sprovođenje Akcionog plana i Mape puta za ovo poglavlje. Kako je istakao, fokus rada u narednom periodu će biti na jačanju administrativnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u dijelu inspekcije, unapređenju međuresorske koordinacije i kreiranju održivog finansijskog okvira.

„Već smo počeli i u narednom periodu ćemo intenzivirati mjere na očuvanju i poboljšanju ekološke vrijednosti zaštićenih područja i potencijalnih područja Natura 2000, kao što su Ulcinjska solana, Skadarsko jezero, rijeka Tara i ostali riječni tokovi, te ubrzati izradu nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Pored toga, moramo intenzivirati rad na ispunjenju završnih mjerila u oblastima upravljanja otpadom, kvaliteta voda i zaštite prirode. U tom pravcu, do kraja godine planiramo finalizaciju Planova upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog i Jadranskog sliva, a takođe nas očekuje sprovođenje hitnih akcija na remedijaciji nelegalnih i neuređenih odlagališta otpada, te dalji rad na usklađivanju sa evropskim okvirom za klimu i energetiku 2030“, kazao je Mrdak.

Radna grupa za 27. poglavlje je formirana 30. jula 2021. i broji 44 člana/ice.

Poglavlje 27 se od ove godine, u skladu sa Novom metodologijom pregovaranja, razmatra u okviru klastera 4 - Zelena agenda i održiva povezanost (zajedno sa poglavljima 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika i 21 - Trans-evropske mreže).

Galerija

gallery.media[0].alt
1/6
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?