Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

ISPIT ZA TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK – IV ROK

Objavljeno: 14.03.2023. 08:39 Autor: Ministarstvo pravde

Dana 10. aprila 2023. godine (ponedeljak) u 15 časova u prostorijama Ministarstva pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica (kancelarija br. 26) pisani dio ispita polažu kandidati:

  • Sovilj Sanja
  • Krstajić Božana
  • Babović Mrdak Draga
  • Vukčević Ana
  • Babović Milena
  • Banićević Marija
  • Pavićević Jovana
  • Lakočević Nikola
  • Ostojić Gojko 

Na ime troškova polaganja ispita potrebno je uplatiti iznos od 176,60 eura na račun Ministarstva pravde 832-1132-02, o čemu su kandidati dužni priložiti dokaz o uplati sekretaru Komisije na dan polaganja ispita.

Na dan ispita potrebno je kandidati donesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

O datumu dešifrovanja rezultata pisanog dijela ispita i održavanja usmenog dijela ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Od literature se može koristiti “PRAVNI REČNIK” - Branko Vukićević.  

                                                               

Tel: +382(0)20 407 519Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?