Italija će pomoći Crnoj Gori oko "antimafija zakona"

Objavljeno: 06.02.2024. 15:00 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar Milović upoznao je ministra Nordija sa namjerom da Crna Gora primijeni italijanski model borbe protiv mafije i konfiskacije imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a italijanska strana je spremna da pruži punu i sveobuhvatnu podršku tome, glavni je zaključak današnjeg sastanka ministra pravde u Vladi Crne Gore, Andreja Milovića, i njegovog italijanskog kolege Karla Nordija.

U tom cilju dogovoreno je da dvije strane potpišu i krovni memorandum koji bi omogućio direktnu i efikasnu saradnju između pravosudnih institucija dvije države, bez posredovanja ministarstava vanjskih poslova i diplomatskih procedura.

Ministar Nordi je pohvalio inicijativu o saradnji, i obećao konkretnu pomoć Cnoj Gori.

Voljni smo da vam pomognemo i u pisanju antimafija zakona i njihovoj implementaciji. Da damo sugestije kako da sredite institucije i da formirate nove, kazao je ministar pravde Italije, dodavši da će Italija pružiti obuku crnogorskim kadrovima na Visokoj pravosudnoj školi.

Ministar Milović je upoznao kolegu Nordija sa planom da Crna Gora kroz nekoliko godina izgradi Pravosudni kvart za sve najvažnije pravosudne insitutucije, ali i da se centralni trg pravosudnog kvarta nazove po Đovaniju Falkoneu i Paolu Borselinu, na kom bi se nalazile njihove statue.

Falkone i Borselini su univerzalni simboli borbe protiv mafije, ljudi koji su sopstveni život dali u beskompromisnoj borbi protiv kriminala, kazao je ministar Milović, što je italijanska strana sa oduševljenjem primila i prihvatila da bude partner u relaizaciji tog projekta.

I Milović i Nordi su u prijateljskom razgovoru pokazali punu volju za bezrezervnu saradnju. Italijanska strana da ponudi svoje znanje i iskustvo, a crnogorska da usvaja prakse i bude pouzdan saveznik Italije u ovoj borbi. Na kraju su dva ministra apostrofirali i potrebu dobre saradnje na planu evropskih integracija Crne Gore, gdje je ministra Nordi obećao nesebičnu pomoć.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?