Izvještaj o konsultacijama sa NVO o Nacrtu sektorske analize – Resor kulture

Objavljeno: 05.05.2021. 13:18 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 13 stav 2 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim nevladinim organizacijama o Nacrtu sektorske analize u oblasti umjetnosti i kulture.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?