Javni poziv

Objavljeno: 21.07.2021. 07:39 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG, broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027

U cilju adekvatnog planiranja i programiranja sredstava iz Instrumenta pretpristupne podrške – IPA III perspektive za period 2021-2027, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao vodeće tijelo za oblast podrške Zelena agenda i održivo povezivanje, obrazuje Radnu grupu koja će biti zadužena za sljedeće tematske prioritete:

Životna sredina i klimatske promjene;

Saobraćaj, digitalna ekonomija i društvo, energetika;

Konkurentnost i inkluzivni rast.

Tim povodom, Ministarstvo kapitalnih investicija poziva nevladine organizacije da dostave prijedloge za izbor predstavnika/ce u sastav Radne grupe za programiranje IPA III perspektive 2021-2027. 

Broj predstavnika u nevladinih organizacija u radnom tijelu: dva

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Radnoj grupi.
Pravo predlaganja kandidata za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ovu oblast.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju, koja može da predloži svog predstavnika u Radnoj grupi:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, opečaćena i potpisana od strane ovlašćenog lica NVO);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Radnoj grupi:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje Radna grupa;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;
 • Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije Radnoj grupi:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, nevladina organizacija u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala
 • skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom i potpisom ovlašćenog lica;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha, opečaćena i potpisana od strane ovlašćenog lica);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument)
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Radnoj grupi;

Napomena: Dokumentaciju je neophodno dostaviti potpisanu i opečaćenu.

Rok i način dostavljanja prijedloga:

Prijedlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tačnije do 30.07. 2021.godine do 15h.

Dokumentacija po javnom pozivu može se dostaviti lično na arhivu Ministarstva kapitalnih investicija, radnim danima od 7 do 15h, ili poštom na adresu: Ministarstvo kapitalnih investicija, Rimski trg 46, Podgorica, u zatvorenoj koverti sa naslovom: Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027

Prijedlog kandidata za člana Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo kapitalnih investicija će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj zvaničnoj stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Eventualna pitanja oko postupka odabira kandidata za člana Radne grupe mogu se dostaviti na elektronsku adresu:  zerina.kardovic@mki.gov.me  

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 30.07.2021.

Vezani članci:

Javni poziv 19.07.2021.
Javni poziv 19.07.2021.
JAVNI POZIV 19.07.2021.
Javni Poziv 28.04.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?