Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju u 2023.

Objavljeno: 10.04.2023. 11:25 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kapitalnih investicija obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija) za realizaciju javnog konkursa koji će biti objavljen u 2023. godini.

Shodno Zakonu, Komisiju će činiti predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva kapitalnih investicija, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju.

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata/kinju.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Nadležnosti i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama:

 • objavljivanje javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • objavljivanje obavještenja o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;
 • administrativna provjera dostavljenih prijava;
 • objavljivanje liste nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđivanje rang liste projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 • pribavljanje izjašnjenja od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučivanje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i donošenje odluke;
 • objavljivanje i dostavljanje odluke o raspodjeli sredstava;
 • zaključivanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa, sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa;
 • praćenje realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • izrada izvještaja o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija, itd.

Tekst Javnog poziva i obrazac za prijavu možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?