Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore

Objavljeno: 10.11.2023. 14:09

Na osnovu člana 16 Zakona o šumama (,,Sl. list CG, broj: 74/10 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upućuje

JAVNI POZIV

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore za period 2024 - 2028. godina.

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana, od 10. novembra do 01. decembra 2023.godine.

Način sprovođenja javne rasprave: održavanje okruglih stolova u Podgorici, 28. 11. 2023. godine, u Privrednoj komori ulica Novaka Miloševa 29/2 sa početkom u 13 časova i Beranama, 30. 11. 2023. godine, velika sala Skupštine Opštine Berane sa početkom u 11 časova.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: arhiva Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Rimski trg 46, ili na mail adresu: ranko.kankaras@mpsv.gov.me i goran.djalovic@mpsv.gov.me.

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave: Ranko Kankaraš; ranko.kankaras@mpsv.gov.me.

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta strategije: Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?