JAVNA RASPRAVA O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA U CRNOJ GORI DO 2025.GODINE S AKCIONIM PLANOM

Objavljeno: 26.11.2021. 14:32 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA U CRNOJ GORI DO 2025.GODINE S AKCIONIM PLANOM

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 26. novembra do 15. decembra 2021. godine.

Način sprovođenja javne rasprave:

- postavljanjem Nacrta strategije razvoja turizma u Crnoj Gori do 2025. godine s Akcionim planom na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja  https://www.gov.me/dokumenta/b0b3d944-a7da-4a04-b648-3e2f5e2ce74e

- postavljanjem Nacrta strategije razvoja turizma u Crnoj Gori do 2025. godine s Akcionim planom na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;

- u formi tribine koje će biti održane:

  • 07. (utorak) decembra 2021.godine, JU Centar za kulturu Kolašin sa početkom u 11:00h;
  • 08. (srijeda) decembra 2021. godine, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Multimedijalna sala (prizemlje) sa početkom u 11:00 h;
  • 10. (petak) decembra 2021. godine, opština Budva (sala za sastanke), sa početkom           u 11:00 h.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu turizam@mek.gov.me; na portal e-Uprave ili preko arhive Ministarstva ekonomskog razvoja na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrta strategije razvoja turizma u Crnoj Gori do 2025. godine s Akcionim planom).

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu Nacrta strategije: Direktorat za razvojne politike u turizmu.

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?