Javna rasprava - Nacrt PLATFORME EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. godine

Objavljeno: 28.12.2021. 11:59 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, daje na javnu raspravu: PLATFORMU EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. GODINA i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju

NACRTA PLATFORME EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. GODINE.

Javna rasprava će trajati 33 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 31.01.2022. godine.

Nacrt PLATFORME EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. godine sa pratećom dokumentacijom će biti dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt PLATFORME EKONOMSKOG OPORAVKA 2022 – 2026. GODINA mogu dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja u pisanoj formi na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica ili na e-mail: peo1@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?