Јавна расправа - Нацрт ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА 2022 – 2026. године

Објављено: 28.12.2021. 11:59 Аутор: Министарство економског развоја

На основу члана 15 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, бр. 41/18), Министарство економског развоја, даје на јавну расправу: ПЛАТФОРМУ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА 2022 – 2026. ГОДИНА и упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

грађанима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању

НАЦРТА ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА 2022 – 2026. ГОДИНЕ.

Јавна расправа ће трајати 33 дана од дана објављивања јавног позива, односно до 31.01.2022. године.

Нацрт ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА 2022 – 2026. године са пратећом документацијом ће бити доступан јавности на интернет страници Министарства економског развоја и порталу е-управе.

Заинтересовани субјекти своје примједбе, предлоге и сугестије на Нацрт ПЛАТФОРМЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА 2022 – 2026. ГОДИНА могу доставити Министарству економског развоја у писаној форми на адресу: Римски трг, број 46, 81000 Подгорица или на е-маил: пео1@мек.гов.ме током цијелог трајања јавне расправе.

Министарство економског развоја ће размотрити све пристигле коментаре, примједбе и сугестије и након тога сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?