Javna rasprava za Nacrt studije zaštite i nacrte odluka o proglašavanju Spomenika prirode ,,Sopot“ i Spomenika prirode ,,Dražin vrt“

Zadovoljstvo nam je da obavijestimo i ujedno pozovemo institucije, organizacije, udruženja i pojedince (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu za Nacrt studije zaštite i nacrte odluka o proglašavanju spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt”, u okviru koje će se održati javna tribina dana 12.02.2024. godine u 10h, u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Očekujemo da će zainteresovani građani dati svoje mišljenje i iznijeti sve relevantne informacije od značaja za spomenike prirode "Sopot“ i „Dražin vrt”, te da ćemo se na taj način najbolje razumjeti šta je zaštita prirode, a šta je interes razvoja.

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je, shodno članu 28, Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni list Crne Gore“, br. 54/16 i 18/19), pokrenulo postupak izrade Studije zaštite za spomenike prirode  „Sopot“ i  „Dražin vrt", koju izrađuje Agencija za zaštitu životne sredine. U skladu sa članom 33 pomenutog Zakona, kojim je definisana obaveza obezbjeđivanja javnog uvida u studiju zaštite i sprovođenja javne rasprave, koristimo priliku da vas obavijestimo da će:

  • JAVNA RASPRAVA o Nacrtu studije zaštite i nacrtu odluka o proglašavanju spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt”, biti održana u periodu od 22.01.2024. godine do 20.02.2024. godine (30 dana).
  • JAVNI UVID u štampanu formu Nacrta studije zaštite i nacrte odluka o proglašavanju spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt” se može izvrišiti u prostorijama Opštine Kotor, Stari grad 317, 85330 Kotor, kancelariji Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, svakog radnog dana od 08 do 11 časova.

Molimo vas da svoje komentare u pisanoj formi dostavite:

• Putem pošte na adresu Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Adresa: IV Proleterske brigade br.19, 81000, Podgorica, Crna Gora, do 12h,

• Neposredno pisarnici Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, ili na e-mail arina.maras@mert.gov.me

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i Portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?