Javni konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini

Objavljeno: 16.05.2022. 07:00 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Predmet Javnog konkursa je podrška razvoju inovacione zajednice kroz sufinansiranje sljedećih programskih linija utvrđenih u Programu za inovacije 2021-2024:

  • Programska linija podrške EUREKA projektima;
  • Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska;
  • Programska linija za podsticanje inovacione kulture;  
  • Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima;
  • Programska linija za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2022. godini iznosi 230.000 eura.

U prilogu se nalazi integralni tekst Konkursa sa svim neophodnim detaljima i obrascima za prijavu za svaku od pet programskih linija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?