Javni konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2022. godini

Objavljeno: 16.05.2022. 09:45 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Javni konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2022. godini, kojim se naučnoistraživačkoj zajednici Crne Gore stavlja na raspolaganje 200.000 eura, raspisan je krajem aprila ove godine.

Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore, na osnovu prethodnih iskustava, podrška najviše potrebna.

Realizacijom ovakvih posebnih instrumenata podrške, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja otvorilo je mogućnost naučnicima i istraživačima iz Crne Gore da osnaže svoj rad učešćem na konferencijama, organizovanjem konferencija u Crnoj Gori, publikovanjem radova u časopisima sa otvorenim pristupom, uređivanjem časopisa sa otvorenim pristupom, mobilnošću u razvijenije institucije, kao i povezivanjem sa inostranim partnerima putem međunarodnih programa (Horizont Evropa, IAEA i ICGEB). Konkursom je omogućeno i sufinansiranje po osnovu doktorskih studija, nakon odbranjene doktorske disertacije, na bilo kom univerzitetu u svijetu.

Tekst Konkursa u cjelosti, kao i obrasce za prijavljivanje za svaku od linija pojedinačno, možete preuzeti u nastavku.


Dokumenta

1-prijava-horizont-evropa-11-12
1-prijava-horizont-evropa-11-12
Programska linija - učešće u EU programu za istraživanje i inovacije HORIZONT EVROPA -nagrada za uspješne učesnike u programu HORIZONT EVROPA i naknada za koordinatore pozitivno ocijenjenih projektnih prijedloga u programu HORIZONT EVROPA koji nijesu prihvaćeni za finansiranje
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.06.2022. 16:27
Preuzmi docx 644 KB
1-prijava-horizont-evropa-13
1-prijava-horizont-evropa-13
Programska linija - učešće u EU programu za istraživanje i inovacije HORIZONT EVROPA - finansiranje troškova po osnovu učešća delegata u Programskim odborima i eksternih NCP na sastancima tijela Evropske komisije za program HORIZONT EVROPA
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.06.2022. 16:27
Preuzmi docx 644 KB

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
Objavljen: 20.04.2022.
Rok za prijavu: 31.12.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?