Konkurs za sufinansiranje učešća u Horizont Evropa - stub III Inovativna Evropa

Objavljeno: 07.08.2023. 11:59 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 82/20), Pravilnika o bližim uslovima i postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte („Službeni list CG“, br. 100/21), Pravilnika o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, br. 107/21), Strategije pametne specijalizacije (S3) Crne Gore 2019-2024, Programa za inovacije 2023-2027 i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa, br. 0501-082/23-1497/2 od 31. jula 2023. godine,

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavljuje Konkurs za sufinansiranje učešća u EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije "Horizont Evropa" - stub III INOVATIVNA EVROPA sa ukupnim iznosom od 50.000 eura.

U nastavku se nalazi kompletan tekst Konkursa i Odluka o raspisivanju Konkursa.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?