Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini

Objavljeno: 04.08.2023. 12:24 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Na osnovu člana 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 82/20), Pravilnika o bližim uslovima i postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte („Službeni list CG“, br. 100/21), Pravilnika o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, br. 107/21), Strategije pametne specijalizacije (S3) Crne Gore 2019-2024, Programa za inovacije 2023-2027 i Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini, br. 0501-082/23-1497/1 od 31. jula 2023. godine,

Ministarstvo nauke i tehnološkopg razvoja objavljuje Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini sa ukupnim iznosom sredstava od 150.000 eura.

U nastavku se nalazi kompletan tekst Konkursa i Odluka o raspisivanju Konkursa.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?