Javni oglas za Administrativnog/finansijskog asistenta u okviru projekta GEF

Objavljeno: 18.01.2023. 12:41 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje javni oglas za Administrativnog/finansijskog asistenta u okviru projekta „Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite kritičnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori”.

O projektu

Projekat „Integrisanje biodiverziteta u sektorske politike i prakse i jačanje zaštite kritičnih tačaka biodiverziteta u Crnoj Gori” je geografski fokusiran na ključna područja biodiverziteta (KPB) Crne Gore, obuhvata razne vrste intervencija i uključuje zaštitu ekosistema i rad sa proizvodnim sektorima, kao što su turizam, poljoprivreda i šumarstvo. Komponenta 1 projekta se bavi upravljanjem ograničenjima u zaštićenim područjima, kao i kritičnim tačkama vrijednog biodiverziteta u nezaštićenim područjima. Projekat će obezbijediti unaprijeđeno upravljanje zaštićenim pilot područjima da bi se osiguralo poštovanje međunarodnih zahtjeva koji se odnose na zaštitu vrijednog biodiverziteta u okviru ključnih područja biodiverziteta, kao i u okviru međunarno vrijednih i kritičnih tačaka biodiverziteta. Projekat će pomoću instrumenata prostornog planiranja promovisati konkretna rješenja za očuvanje važnog i nezaštićenog biodiverziteta van zaštićenih područja. Komponenta 2 se fokusira na proizvodne oblasti van zaštićenih područja a koji se nalaze u blizini ključnih područja biodiverziteta, u kojima će se projekat baviti sektorskim prijetnjama biodiverzitetu i to kroz integrisanje prakse koja je prilagođena biodiverzitetu i adaptacijom sektorskih scenarija razvoja za turizam, šumarstvo i poljoprivredu da bi se uzeli u obzir potencijalni uticaji na biodiverzitet. Projekat će ponuditi pomoć Vladi u planiranju koje je prilagođeno biodiverzitetu za potrebe planiranja oporavka sektora turizma poslije pandemije koju je uzrokovao COVID-19, razvoju standarda najbolje prakse za održivi turizam i turizam prilagođen biodiverzitetu i podržati razvoj malih turističkih preduzeća u pravcu veće ponude prirodnih turističkih proizvoda koji uzimaju u obzir zaštitu biodiverziteta. Za sektor šumarstva, projekat će ponuditi standarde najbolje prakse za integrisanje prakse u šmarstvu koja je prilagođena biodiverzitetu, pomoći Vladi u obezbjeđenju podrške i usluga za privatne vlasnike šuma, kao i u promovisanju preduzetništva u šumarstvu koje uvažava zaštitu biodiverziteta. Za potrebe integrisanja biodiverziteta u poljoprivredu, projekat će podržati Vladu uvođenjem agro-ekoloških podsticaja i pilot agro-ekoloških mjera.

Administrativni/finansijski asistent će biti angažovan po individualnom ugovoru na puno radno vrijeme, na period od godinu dana, uz mogućnost produženja.

Dužnosti i odgovornosti

Administrativni/finansijski asistent će biti odgovoran za obavljanje sljedećih funkcija, uključujući, između ostalog:

 • Odgovornost za logističku i finansijsku komponentu projekta, u skladu sa korporativnim pravilima i propisima UNDP-a;
 • Prirema svih finansijskih i administrativnih dokumenata vezanih za implementaciju projekta;
 • Pružanje podrške u izradi kvartalnih i godišnjih budžetskih planova nabavke i zapošljavanja; vođenje finansijskih evidencija i praćenje sistema radi evidentiranja i usaglašavanja troškova, bilansa, plaćanja i ostalih podataka za dnevne transakcije I izvještaje;
 • Pružanje savjetodavne i druge pomoći zaposlenima na projektu, ekspertima i konsultantima po svim pitanjima vezanim za akontacije i dodatke na platu, putne troškove i drugim administrativnim i finansijskim pitanjima, kao i obračunavanje i odobravanje dospjelih plaćanja potraživanja i usluga;
 • Pripremanje detaljnih procjena troškova i učešće, po zahtjevu, u analizama budžeta i projekcijama, upravljanje svim finansijskim operacijama u službi projekta i usaglašavanje svih računa u zahtijevanim vremenskim okvirima;
 • Vođenje, ažuriranje i prenošenje popisnih evidencija nepotrošne opreme u skladu sa pravilima UNDP-a;
 • Vršenje funkcije blagajnika, uz primarnu odgovornost za isplatu gotovine, vođenje blagajničke knjige projekta i isplatu plata;
 • Praćenje korišćenja odmora/odsustva zaposlenih na projektu, provjeravanje tačnosti i ispravnosti popunjavanja odgovarajućih mjesečnih izvještaja;
 • Analiziranje potencijalnih problema vezanih za administrativno – finansijska pitanja i preduzimanje odgovarajućih mjera za obezbjeđenje adekvatnih projektnih resursa na vrijeme za realizaciju projektnih aktivnosti;
 • Definisanje troškovno efikasnih mjera za optimalno korišćenje projektnih resursa;
 • Obezbjeđenje pune usaglašenosti administrativnih i finansijskih procesa i finansijskih evidencija sa odgovarajućim pravilima, propisima, pollitikama i strategijama UNDP-a i GEF-a;
 • Podsticanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti i promocija iste među zaposlenima i partnerima na projektu;
 • Obavljanje, po zahtjevu, i ostalih dužnosti vezanih za zaposlene na projektu, administrativna i finansijska pitanja.

Detaljniji pregled obaveza naznačen je u projektnom zadatku za poziciju ADMINISTRATIVNI/FINANSIJSKI ASISTENT, koji se nalazi u prilogu.   

Iskustvo

Bačelor diploma u jednoj od sljedećih oblasti: finansije, ekonomija, menadžment, ekologija, međunarodni odnosi ili drugoj povezanoj oblasti;

Najmanje 4 godine relevantnog iskustva;

Radno iskustvo u međunarodnim organizacijama će se smatrati kao prednost;

Računarska pismenost visokog nivoa, a posebno dobro poznavanje MS Office paketa i interneta;

Korišćenje informacionih sistema/baza podataka/drugih sistema upravljanja;

Odlično poznavanje engleskog i lokalnih jezika.

Trajanje oglasa: 18 - 27. januar 2023. godine (zaključno sa 27. januarom)

Prijave se mogu poslati na sljedeće email adrese (uključiti sve adrese): radovan.sekulic@mepg.gov.metamara.brajovic@mepg.gov.meradovansekulic88@gmail.combozidar.djurisic@mepg.gov.me

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?