Javni oglas za ustupanje ribolovnih voda

Objavljeno: 30.10.2023. 09:29 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 9 stav 2 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, broj 17/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

J A V N I   O G L ASza ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama u ribolovnim vodama radi obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova 

Predmet javnog oglasa

Predmet ovog oglasa je ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama radi obavljanja sportsko-rekreativnog ribolova u ribolovnim vodama Crne Gore.

Pravo učešća na ovom oglasu imaju privredna društva, preduzetnici i sportsko-ribolovni klubovi, ako:

  • su registrovani u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore (CRPS) za obavljanje djelatnosti slatkovodnog ribarstva (važi za privredna društva i preduzetnike);
  • je upisan u registar sportskih organizacija u skladu sa zakonom kojim je uređen sport (važi za sportsko-ribolovne klubove).   

Adresa i rok za dostavljanje zahtjeva

Zahtjev za ustupanje na korišćenje riba i drugih vodenih organizama podnosi se isključivo putem pošte, na propisanom obrascu koji je dat u Prilogu I. ovog javnog oglasa, uz koji se dostavlja propisana prateća dokumentacija  na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Direktorat za ribarstvo,

Rimski trg br. 46,

81000 Podgorica.

Zahtjev za ustupanje riba i drugih vodenih organizama se podnosi za svaku ribolovnu vodu pojedinačno.

Rok za podnošenje zahtjeva ističe 30. novembra 2023. godine u 14:00 časova.

Nepotpuni i neblagovremeno podnijeti zahtjevi se neće razmatrati.

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom mora biti ukoričen, odnosno povezan, redosljedno posložen, uredan, čitak, sa parafiranom svakom stranom priložene dokumentacije, ovjerenim kopijama originala koji se dostavljaju uz zahtjev i jedan istovjetni primjerak upakovan u zatvorenoj koverti.

Na zatvorenoj koverti, sa zadnje strane, štampanim slovima obavezno se ispisuje tekst sljedeće sadržine: „ZAHTJEV ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA U RIBOLOVNOJ VODI _____________, naziv podnosioca i adresa“.

Nepotpuni i neblagovremeno podnijeti zahtjevi biće vraćeni podnosiocu zahtjeva uz odgovarajuće obrazloženje.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 30.10.2023.
Rok za prijavu: 30.11.2023.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?