Javni poziv-konsultovanje povodom izrade Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa Akcionim planom za 2022.

Objavljeno: 12.11.2021. 11:59

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje,

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa Akcionim planom implementacije 2022. godine

 Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javne konsultacije Nacrt Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa Akcionim planom implementacije 2022. godine, i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u pripremi ovog strateškog dokumenta.

 U cilju obezbjeđivanja implementacije Zakona o zaštiti i zdravlju i podzakonskih akata koji prate oblast zaštite i zdravlja na radu, shodno Programu rada Vlade Crne Gore 2021 i Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (2021-2023), pristupilo se izradi Predloga Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa Akcionim planom implementacije 2022. godinu.

Vodeći se time da humanizacija uslova rada nije apstraktan pojam i veoma je izražen kao potreba u svim razvijenim zajednicama, kao i da savremeni trendovi u našem širem i užem okruženju mogu bitno determinisati dalji tretman ove materije, kako u normativnom regulisanju tako i u postupku primjene legislativne infrastrukture, neophodno je pronaći modele za postizanje ključnog strateškog cilja, a to je rad bez povreda na radu za sve zaposlene u Crnoj Gori.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu ekonomskog razvoja, Rimski Trg broj 46 PC Vektra Podgorica, kao i na e-mail: jovana.boskovic@mek.gov.me.

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je Jovana Bošković, tel: 020 482-323.

Javne konsultacije o Nacrtu Staregije trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave.

Dokumenta

JAVNE KONSULTACIJE
JAVNE KONSULTACIJE
Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu 2022-2027. sa Akcionim planom implementacije 2022. godine
Verzija 1.0 Objavljeno: 12.11.2021. 11:57
Preuzmi pdf 381 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?