Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja evroatlanske i evropske integracije Crne Gore

Objavljeno: 16.05.2023. 11:49 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("SIužbeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo evropskih poslova, upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja evroatlanske i evropske integracije Crne Gore

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast EVROATLANSKE I EVROPSKE INTEGRACIJE CRNE GORE • predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 16. maja do 31. maja 2023. godine

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati na adresu: Ministarstvo evropskih poslova elektronskim putem na e-mail: snezana.pajovic@mep.gov.me.

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Snežana Pajović.

Ministarstvo evropskih poslova će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast evroatlanske i evropske integracije Crne Gore.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?