Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorskih analiza

Objavljeno: 29.11.2021. 14:16 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine prava

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

J A V N I   P O Z I V

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast vladavine prava - Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-12771 od 29. novembra 2021. godine koju možete preuzeti OVDJE.

Pozivaju se predstavnici/e nevladinih organizacija da, najkasnije do 14. decembra 2021. godine, komentare i sugestije za unapređenje nacrta predmetne sektorske analize dostave elektronskim putem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, na e-mail adresu katarina.dzankic@mpa.gov.me .

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?