ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA - ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GOD

Objavljeno: 25.10.2021. 11:45 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE I PROMOVISANJA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA – ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GODINI pod nazivom „JEDNAKOST JE PUT“

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši ispravku Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija  u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u 2021. godini, broj: 01-056/21-9822 od 27. septembra 2021. godine, objavljenom na sajtu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava na način što se mijenja stavka na strani 3: „Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program u kojem je ta NVO podnosilac projekta/programa ili partner.“ i glasi:

„Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.“

Samim tim mijenja se i rok za podnošenje prijava na ovaj konkrus, na strani 3, pa glasi: „Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 24. novembrom 2021. godine.“, kao i rok za eventualna pitanja na strani 5, pa glasi: „Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: semra.martinovic@mpa.gov.me, najkasnije do 19. novembra 2021. godine.

Dokumenta

Scan
Scan
ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA - ZAŠTITA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA LGBTI OSOBA U 2021. GOD
Verzija 1.0 Objavljeno: 25.10.2021. 12:13
Preuzmi pdf 2 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?