Lista predstavnika NVO koji/e su predloženi/e za čl. Komisije-Zaštita od diskriminacije

Objavljeno: 06.08.2021. 13:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Lista predstavnika nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti Zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti

Dokumenta

Lista predstavnika - OSI
Lista predstavnika - OSI
Lista predstavnika nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti Zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.08.2021. 13:19
Preuzmi pdf 1 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?