Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika/ca NVO koji/e su predlozeni/e za člana/icu Komisije-Zaštita prava Roma

Objavljeno: 06.08.2021. 13:15 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Lista predstavnika/ ca nevladinih organizacija koji/e su predlozeni/e za clana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2021.godini u oblasti –Zastita I promovisanje ljudskih I manjinskih prava – zastita prava Roma/Romkinja I Egipcana/ Egipcanki

Dokumenta

Lista predstavnika NVO
Lista predstavnika NVO
Lista predstavnika/ ca nevladinih organizacija koji/e su predlozeni/e za clana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2021.godini u oblasti –Zastita I promovisanje ljudskih I manjinskih prava – zastita prava Roma/Romkinja I Egipcana/ Egipcanki
Verzija 1.0 Objavljeno: 06.08.2021. 13:30
Preuzmi pdf 812 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?