Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije - oblast OSI

Objavljeno: 03.03.2023. 13:33 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini, ("Službeni list Crne Gore", br. 151/22 od 30.12. 2022. godine) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti – zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije  i promociju jednakosti

Obrazac i javni poziv možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?