Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/predstavnice za člana/članicu Komisije-Manjine

Objavljeno: 03.03.2023. 13:15 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini, ("Službeni list Crne Gore", br. 151/22) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava u p u ć u j e

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije  za člana/članicu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštita i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Obrazac možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?